Browsing All posts tagged under »Kampen om biblioteket«

Enda noen grunner til å forsvare biblioteket

juli 5, 2011

0

I våres lanserte Norsk Bibliotekforening kampanjen 15 330 259 gode grunner for å satse på biblioteket. Grunnene spenner fra hjemlån via blant annet besøk, litteraturarrangement og liknende til gratis Internett. Redaktøren av Santa Maria Times i California er ikke mindre entusiastisk på bibliotekets vegne. Her nevnes på lederplass 5. juli også at biblioteka (i USA) […]

Historiefortelling for bibliotekbevaring

mars 31, 2011

0

I den britiske kampen mot nedlegging av bibliotek vinteren 2010/-11 er nettstedet Voices for the Library sentralt. Det er blant annet her at folk forteller hva biblioteket betyr for dem, med egne ord. Se skya til høyre for emneinndeling av disse historiene. Her forteller samtidig bibliotekansatte om hva de gjør på jobben. Nyttig hvis noen […]

Ikke rør skolebiblioteket vårt!

mars 18, 2011

0

Her en slampoetisk advarsel framført av standup-artisten Taylor Mali på vegne av en lærer som ble offer for at en time med elevene hans i skolebiblioteket ble avlyst med begrunnelsen at det måtte holdes et administrativt møte der. Med tanke på mulige liknende tildragelser her til lands kan videoen med fordel vises på lærermøter og […]

California Dreamin»?

mars 7, 2011

0

En av realitetene i The Sunny State i dag er blant annet privatisering av bibliotek. Dermed fins det også kampanjer MOT dette. Blant annet i form av animasjonsfilmen mot privatisering av biblioteket i Santa Clarita: Privatization Beast

Lån fem bøker og slipp straff!

januar 11, 2011

1

I drabantbykommunen Nacka ved Stockholm har politikerne nylig vedtatt å konkurranseutsette hele bibliotekdrifta. En av avdelingene deres, Dieselverkstaden, har alt vært frikopla noen år på den måten at de ansatte driver den på anbud. En annen side ved denne ”moderniseringa” er innføring av såkalt prestasjonsbasert budsjettering. I Nacka innebærer det at den enkelte filialen får […]

Chop, slash and hack – The Scientist om tidsskriftkutt

september 29, 2010

0

Det betydelige magasinet The Scientist skriver i kveld i nettutgaven sin om  dramatiske kutt i tidsskriftbudsjetta ved US-amerikanske universitetsbibliotek. Det som foregår beskrives som «chop, slash and hack», og eksemplene som nevnes dreier seg om flere oppsigelser av over tusen tidsskrifttitler pr institusjon det siste året. Og man har hittil regnet med at de største […]

Brukeropprør mot outsourcing av bibliotek

september 27, 2010

0

Ifølge New York Times 26. september er sinnene virkelig i kok etter at bystyret i Santa Clarita i California (177 tusen innbyggere) har vedtatt å sette bort bibliotekdrifta til det private selskapet L.S.S.I. Firmaet har alt siden 1990-tallet tatt på seg å drive offentlige bibliotek, men det har hittil dreid seg om kommuner med store […]