Browsing All posts tagged under »Bibliotek og politikk«

Biblioteket – en virkeliggjort utopi

juni 12, 2012

0

I Klassekampen i dag gjør den US-amerikanske sosiologen og forfatteren Erik Olin Wright stor ære på biblioteket. Han mener biblioteket er «en virkeliggjort utopi» og «en fundamentalt anti-kapitalistisk institusjon, som forsyner folk med kunnskap og bøker utenfor markedet».  Biblioteket og slikt som Wikipedia er eksempler på tjenester og institusjoner som kan «utfordre det kapitalistiske systemet«. […]

Bokbombing av bibliotek

januar 26, 2012

1

I Tucson, Arizona, har skoleverket lagt ned et utdanningsprogram for mexikanske innvandrere og samtidig fjerna visse pensumbøker fra skolebiblioteka. Det dreier seg blant annet om «frigjøringsklassikeren» Pablo Freire. Dette har ført til omfattende protester. Og om du trudde Occupy-bevegelsens bibliotek var nedlagt, så tru om igjen: De går nå til aksjon – de vil «bombe» […]

Sponsing av nasjonalbibliotek

august 24, 2011

1

Kungliga biblioteket, det svenske nasjonalbiblioteket, vekker oppsikt i disse dager, da de varsler framtidig satsing på private sponsorer for å finansiere blant annet digitalisering av Selma Lagerlöfs verk og et professorat i bokhistorie. For å komme igang arrangerer biblioteket en «giverkonferanse» 14. september, der et utvalg «förmögna svenskar med bok- och biblioteksintresse» er invitert. Det […]

California Dreamin»?

mars 7, 2011

0

En av realitetene i The Sunny State i dag er blant annet privatisering av bibliotek. Dermed fins det også kampanjer MOT dette. Blant annet i form av animasjonsfilmen mot privatisering av biblioteket i Santa Clarita: Privatization Beast

Journalister meg her og der

februar 24, 2011

0

Mens norske bibliotekarer er opptatt av skribenter og journalister som mener bibliotekarer enten er for fokuserte  på dataspillkåte ungdommer eller for lite opptatt av geriljakrig (jamfør siste nr. av Bok og bibliotek), sliter engelske bibliotekarer med journalister som mener bibliotek rett og slett er avleggs, etter at de sjøl fikk seg en Kindle.  I The […]

Lån fem bøker og slipp straff!

januar 11, 2011

1

I drabantbykommunen Nacka ved Stockholm har politikerne nylig vedtatt å konkurranseutsette hele bibliotekdrifta. En av avdelingene deres, Dieselverkstaden, har alt vært frikopla noen år på den måten at de ansatte driver den på anbud. En annen side ved denne ”moderniseringa” er innføring av såkalt prestasjonsbasert budsjettering. I Nacka innebærer det at den enkelte filialen får […]

Folkeopplysningsbehov

februar 27, 2010

0

Klassekampen 24. februar (bare på papir) brakte videre en artikkel fra danske Information om nestelederen i det italienske forskningsrådet (CNR), Roberto de Mattei, som hevder at «utviklingslæren er en fantasifull historie«. De Mattei arrangerte et seminar i februar i fjor, og nå har bidragene kommet i bokform. Temaet for seminaret var Darwins evolusjonsteori, og sentralt […]