Browsing All posts tagged under »Video«

«…briller med aktive lukkere, eller passive briller med polarisasjon…»

desember 21, 2009

1

I alle tider har bibliotek stått overfor utfordringa å prioritere. Men fram til 1970-tallet diskuterte man stort sett kvalitet innafor tilbudet av trykt tekst. Så kom «mediene», som gjorde bildet mer komplekst. For eksempel har film som bibliotekmedium gått veien fra 16 mm film (visning under arrangementer) via utlån av videokassetter (VHS) og til DVD. […]