Browsing All posts tagged under »Nasjonal bibliotekstrategi«

Prøveballongferd med e-boka kan ramme Bokhylla.no

mai 3, 2016

0

I går annonserte direktøren for Nasjonalbiblioteket bastant og i presens at «Ny modell gir flere e-bøker i bibliotekene» (de har mange slags kompetanse på NB etter hvert, og denne tittelen kan tyde på rekruttering også fra desken i en av tabloidene). Men nå har Klassekampen og Aftenposten intervjua blant annet Einarsson i Forleggerforeninga, som bekrefter at dette […]

Kulturdepartementet med ny rapport: – E-bokutlån kan øke e-boksalget

juni 8, 2015

0

I et oppslag i Dagsavisen 8. juni kan vi lese at nå er endelig den e-bokrapporten kommet som Kulturdepartementet strevde med å få noen til å skrive i høst: Utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotek. Dagsavisen og kulturminister Torhild Widvey har flere positive signaler sett fra bibliotekhold: «E-bokutlånet påvirker trolig salget negativt, men utlånet […]

Departementale e-bokjusteringer

februar 12, 2015

4

Vi har ved tre tidligere høve forsøkt å kompensere for Kulturdepartementets svært beskjedne informasjon om arbeidet med den pågående nasjonale bibliotekstrategien. Det eneste som har tilflytt mediene er planene om ei e-bokutredning, som vi dermed må anta blir helt sentral i strategien. Om denne tillot vi oss i januar å antyde at bokbransjens behov virker […]

Blir bibliotekmiljøets krav om FELLESTJENESTER endelig realisert?

januar 6, 2015

0

Siden den nasjonale bibliotekstrategien nærmest i hemmelighet ble igangsatt i høst (se nederst), ble den i går nevnt i allmennpressa for første gang, nemlig i Dagsavisen i forbindelse med at Kulturdepartementet, som ledd i arbeidet med strategien, har bestilt «en utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotekene». Se egen sak om dette. Men andre interessante […]

KD utreder e-bokutlånet, men er mest opptatt av bokbransjen?

januar 6, 2015

1

I Dagsavisen i dag kan vi lese at kulturminister Widvey har bestilt «en utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotekene». Den skal inngå i den nasjonale bibliotekstragien, som er under arbeid. Men delutredninga om e-bøker er ikke uproblematisk sett med bibliotek- og bibliotekbrukerøyne. Det er tydelig at bokbransjen er på offensiven. De dramatiserer bibliotek»utlånet», som […]

Hemmelig nasjonal bibliotekstrategi?

november 6, 2014

1

Én enslig twittermelding fra Nasjonalbibliotekets Biblioteklederkonferanse 22. oktober er hittil det eneste tegnet på Verdensveven, såvel som i pressa og eteren, som antyder at noen (kulturministeren? nasjonalbibliotekaren?) ved dette høvet må ha ymta om at en nasjonal bibliotekstrategi skal utarbeides i Norge. Bloggeren fikk ad omveier tak i mandatet for arbeidsgruppa (PDF) som skal utarbeide […]