Browsing All posts tagged under »Svartjenester«

Påtrengende bibliotektjenester

april 16, 2009

0

Uttrykket oppsøkende bibliotektjenester oppsto i forrige århundre og handler om at bibliotekarer beveger seg ut av det fysiske biblioteket og inn på f.eks. helseinstitusjoner og tilbyr lån av bøker osv.  Men når Internett blir et stadig viktigere «sted», møter nå enkelte bibliotekarer opp på andre(s) elektroniske arenaer og «tar» deres publikum. For eksempel i Amerikas […]