Browsing All posts tagged under »Statsbudsjettet«

Bibliotekdobling i Venstres budsjettforslag

november 7, 2014

0

I det nuomstunder meget omtalte forslaget til statsbudsjett fra Venstre (pdf) har de riktignok ikke fulgt opp valgløftet fra i fjor om «bibliotekmilliarden», men foreslår å doble regjeringas forslag. Riktignok uten nærmere spesifisering, så dermed handler det også her om «utviklingstiltak via Nasjonalbiblioteket».

«Bibliotekløftet» i relieff

juni 7, 2014

0

Pål Steigan refererer i dag på bloggen sin til oljeministerens foredrag 3. juni, der han går inn for full utnytting av alle oljereservene på norsk sokkel. Dette er «rein ønsketenking», mener Steigan. For allerede er investeringene for å oppnå dette for store i forhold til inntjeninga, blant annet ifølge Statoilsjefen sjøl. Steigan skriver: «Investeringene i leting […]

Bibliotekløft – i 2012?

oktober 13, 2010

0

På NBFs nettsted hadde vi i år, som vanlig, omtale av kulturbudsjettet, rett nok ikke så grundig denne gangen, da det var fint lite å skrive om; de såkalte ”detaljene” (les: det meste under 100 mill) blir fra nå av overlatt til tildelingsbreva og til Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet sine skjønn. Men såpass ble sagt og […]