Browsing All posts tagged under »Privatisering«

Aksjeutbytte i én bibliotekfilial – null kroner til bøker i en annen

juni 12, 2013

0

Nacka øst for Stockholm har i mange år vært en av Nordens merkeligste bibliotekkommuner. Her har det klart borgerlige kommunestyret konkurranseutsatt flere av bibliotekfilialene. Nå kunne Sveriges Radio forrige dagen fortelle at det ene biblioteket, Dieselverkstaden, der de ansatte for mange år siden vant entreprisen på drift, kan dele ut 360 000 kroner til aksjeeierne. […]

Stockholm: Liberalere sterkt ut mot bibliotekprivatisering

mai 15, 2013

0

Fire toppolitikere fra Folkpartiet i Stockholmsregionen gikk i et leserinnlegg i Svenska Dagbladet 14 . mai sterkt imot privat drift av folkebibliotek. Dette vil overraske mange, ettersom partiet gjennom de siste tjue åra jevnlig har styrket sin markedsliberale profil og blant annet tilføyde «Liberalerna» til partinavnet i 1990. Fp har inngått i de borgerlige regjeringsalliansene […]

Friskole = fritt for bibliotek?

januar 2, 2013

1

Sverige ligger, inntil videre, langt «foran» Norge når det gjelder skoleprivatisering; med andre ord innføring av såkalte «friskoler». Et omkved de siste åra har vært at de blant annet har spart inn på skolebibliotek. Det skulle det bli slutt på etter en lovendring for noen år siden, men situasjonen er ikke blitt bedre, melder Sveriges […]

Nackdelen ved privatisering

mars 19, 2012

0

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester skal liksom være besparende. Men med fast ansatt bibliotekpersonale opplever man i alle fall ikke det Nacka kommune utafor Stockholm står overfor nå; rettssak mot seg og pålegg om å holde ekstra «konkurrenspräglade dialoger» med et firma som ble kopla fra prosessen for tidlig.

California Dreamin»?

mars 7, 2011

0

En av realitetene i The Sunny State i dag er blant annet privatisering av bibliotek. Dermed fins det også kampanjer MOT dette. Blant annet i form av animasjonsfilmen mot privatisering av biblioteket i Santa Clarita: Privatization Beast