Browsing All posts tagged under »Sagt om biblioteket«

P2 i dag: Bibliotekframsnakking av tredje grad

november 7, 2014

1

Fredagspanelet i NRK P2 i dag var sammensatt av Axel Hellstenius, Vidar Kvalshaug og Inger Merete Hobbelstad. De ble blant annet konfrontert med spørsmålet «er dagens biblioteker snart overflødige?». Svaret var NEI, med både 16 og 17 utropstegn. Men begrunnelsene deres var vel så verdifulle. Spill det av i kommunestyrets budsjettmøte i desember, og skru […]

Bibliotek – noe av det «spennende der forelesningen slutter»

august 18, 2011

0

I rektor Ole Petter Ottersens tale til de nye studentene ved åpninga av Universitetet i Oslo 15. august kan vi lese slikt som: «Bruk alle sanser og få med dere så mye som mulig på reisen. For universitetet er som Geert Maks Europa – det byr på utrolig mange muligheter. Men for å utnytte disse […]