Browsing All posts tagged under »e-tidsskrift«

Den nye NBF-lederen om Det Elektroniske Elendet

mai 5, 2014

0

Dagavisen intervjua 5. mai Norsk Bibliotekforenings nye leder, Mariann Schjeide, der hun forteller kulturminister  Widvey om hva hun bør gjøre for biblioteka. Anledninga er blant annet et større «innspillsmøte» som fant sted i departementet samme dag. Etter mange NBF-ledere fra fagbibliotek, viser den nye lederen folkebibliotek-kloa og har flere viktige poeng. Det ene har vært […]

Gjennomslag for alternativt gjennomslag

februar 4, 2014

0

Under tittelen «Jakta på gjennomslag» har i dag forskerforum.no en artikkel om publiseringsstress/tellekantsystem/Open Access. Oppmerksomhet i akademia er mulig å oppnå også gjennom andre tidsskrift enn de mest renommerte, også i OA-tidsskrift, som f.eks. paleontologen Jørn Hurums artikkel om vår påståtte formor Ida, som «er den mest lesne, nedlasta og omtala artikkelen nokon norsk forskar […]

Tellekantenes tyranni: Kvantitet framfor kvalitet i akademisk publisering

januar 19, 2014

0

Morgenbladet før helga kjører med hovedoppslag og i alt 6 sider om «Tellekantenes tyranni»; om at den akademiske artikkelproduksjonen eksploderer (1 million vitenskapelige artikler i 2012).  Men kvaliteten blir ikke bedre: «Tallet på studier som må trekkes tilbake på grunn av feil eller juks er på vei opp. Bare to prosent av forskere innrømmer å […]

Freidige (hai)finner

juni 3, 2012

0

Den svenske bibliotekforeningas tidsskrift Biblioteksbladet skriver på nett 24. mai om et tilfelle av domenehaivirksomhet av ganske freidig type. Hai og bytte er her konkurrenter på et marked som mange av våre lesere har et nært forhold til. Haien, hjemmehørende i Finskebukta, hadde sikra seg det transatlantiske byttets firmanavn + dot fi. Noen mener at […]

Nytt dansk skritt i riktig retning

mai 3, 2012

0

Den danske biblioteksentralen DBC har i dag annonsert en ny tjeneste på bibliotek.dk. I en foreløpig ett års forsøksperiode får alle folkebibliotekbrukere tilgang til flere hundre millioner vitenskapelige artikler i fag- og forskingstidsskrift, på linje med fagbibliotekbrukere. Begrensninga er at man etter bestilling må vente til artikkelen er skrevet ut, og at man må hente […]

Fra vtenskapnes vreden: Sørgelig sitatsurr

oktober 23, 2010

1

Tidsskriftet The Scientist fastslår denne uka at feil i sitater fra akademiske artikler og papers har en stygg tendens til å gå igjen, forplante seg, for ikke å si mutere og skape nye og spennende utviklingslinjer. Det kan dreie seg om feilstavinger og feilskrevne tall og verdier som blir hengende ved, men også navn, kilder, […]

Chop, slash and hack – The Scientist om tidsskriftkutt

september 29, 2010

0

Det betydelige magasinet The Scientist skriver i kveld i nettutgaven sin om  dramatiske kutt i tidsskriftbudsjetta ved US-amerikanske universitetsbibliotek. Det som foregår beskrives som «chop, slash and hack», og eksemplene som nevnes dreier seg om flere oppsigelser av over tusen tidsskrifttitler pr institusjon det siste året. Og man har hittil regnet med at de største […]