Om bibliotek

En del ting som er sagt og skrevet om bibliotek, i ikke-bibliotekarisk uorden:

 • «In the West he’d spent a third of his time in the poolhall, a third in jail, and a third in the public library».
  OnTheRoad av Jack Kerouac.
 • «I have always imagined that Paradise will be a kind of library». Jorge Luis Borges
 • “There is only one way to read, which is to browse in libraries and bookshops, picking up books that attract you, reading only those, dropping them when they bore you, skipping the parts that drag-and never, never reading anything because you feel you ought, or because it is part of a trend or a movement. Remember that the book which bores you when you are twenty or thirty will open doors for you when you are forty or fifty-and vise versa. Don’t read a book out of its right time for you. ” Doris Lessing
 • «Næring til fantasiene fikk man på Bulla og Ullevål Kino. Og på Deichmanske bibliotek. På Deichman var hele verdenslitteraturen. Der kunne man oppleve hva som helst hvor som helst. En enorm, fri verden som tyskerne ikke hadde noe med. Jeg tenkte: Vet tyskerne om dette? Det viser hvor grundig vi var manipulert inn i systemet. Det virket urimelig, i hvert fall utrolig, at man kunne gå der og lese bøker av engelske og amerikanske forfattere. Det var ikke engang ulovlig». «Kristian Kvart og jeg». Odd Børretzen.
 • «Nazisterna tömde biblioteken för moralens skull. Idag skulle det vara otänkbart. Idag vill man tömma dem för att spara pengar». Bob Hansson i Ordfront Magasin nr. 2, 2010.
 • «Bibliotekene er ikke til for å stille til rådighet og pushe dokumenter av alskens slag. Det er virkeligheten og kunnskapen, det som ligger bak dokumentene, som vi skal stille til rådighet og pushe på folk. Vi er egentlig i forståelsesbransjen, ikke først og fremst i formidlingsbransjen». Erling Bergan om bibliotekets samfunnsoppdrag i Bibliotekaren nr 1/2010.
 • «Det samfunnet vi i dag lever i, vil ikke ha spørsmål – det vil bare ha svar. For meg er det derfor helt avgjørende at biblioteket får utgjøre samfunnets sentrum. – I stedet for banken? – I stedet for banken!» Alberto Manguel til Klassekampen 29. desember 2009. Les også Mikael Bööks kommentar til Manguel på bloggen «Se også»: «Allmänheten borde få bättre insyn både i hur informationstillgångarnas förvaltas och i informationen som sådan. Här borde också biblioteket kunna spela en större roll än det gör idag».
 • “Uden biblioteker – ingen moderne virkelighed”. Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi ved Copenhagen Business School. Fra en av flere danske video «appetizers» beregna på bibliotekhjemmesider og nedlastbare fra Bibfilm.dk.
 • «– Bibliotekerne! Det er den vigtigste kulturinstitution overhovedet. Fordi alle mennesker kommer her. Og det synes jeg er så dejligt. I en helt almindelig provinsby kan man på biblioteket møde hele verden – unge og ældre med vidt forskellige kulturer og social baggrund, som alle er der for at blive klogere på et eller andet. Også på hinanden». Den tidligere danske kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen til Kristelig Dagblad 7.4.08 der hun ble spurt om det er områder av kulturlivet som fortjener mer oppmerksomhet i offentligheten.
 • Forfatteren Espen Haavardsholm skriver i spalten sin i Klassekampen 5.4.2008 om (ex-?)industrisamfunnet Odda og den oppsiktsvekkende produksjonen av gode forfattere i kommunen. Han våger seg på følgende forklaring: «Min gjetning om stedets vitalitet er knyttet til to faktorer – et stridslystent fagpolitisk lokalmiljø og et godt bibliotek. Felles for litteraturens sterke Odda-falanks ser ut til å være respekten for Dordei Raaen [tidligere biblioteksjef i flere tiår, red.anm.] og etterfølgerne hennes. Kan biblioteket være selve nøkkelen til å forstå hvor mye som er grodd fram innerst i Sørfjorden? Profilerte oddinger har ymtet frampå om det». Det bør tilføyes at en av de omtalte Oddaforfatterne, Frode Grytten, lovpriste biblioteket og Dordei Raaen i festtalen sin under det 71. norske Biblioteketmøtet i Bergen en måned tidligere. Han har sagt det før også, i Dagbladet i 2004. Se også sak i Bok og bibliotek i 2007.
 • Hjernesurfing på Deichman: Aftenposten Aften sitt bilag Oslopuls gjorde 25. januar 2008 eit større intervju med indierockgruppa Lukestar, som blant anna er eit heitt namn til festivalen by:Larm i hovudstaden i slutten av februar. Hovudpoenget i oppslaget er dei travle musikarane sitt behov for å kople av i ro og fred. Men avisa skriv faktisk: ”Av og til må medlemmene i Lukestar være for seg selv. Unngå dem her”. For så å liste opp favorittfristadene til kvar enkelt! Med fare for å øydeleggje ytterlegare for gitarist Yngve Hilmo kan eg ikkje styre meg for å bringe vidare kva som er fristaden hans, nemleg: ”- Deichmanske bibliotek. Spesielt der oppe i tredje etasje, hvor alle bare sitter og tilsynelatende tenker så det knaker. Du kan sitte og klø deg i skjegget mens du surfer på andres hjerneaktivitet”. (min kursiv)
 • Rapgruppa Gatas Parlament bidro til Aftenpostens julekalender 2007 med et «kommunike» i 10 punkter, der nr 7 lyder: Gratis utdanning til alle i alle aldre – bibliotek overalt! Norge er verdens rikeste land, og burde derfor ha best, mest og morsomst utdanning.
 • Garrison Keillor, US-amerikansk forfatter, humorist, musiker, satiriker, radiopersonlighet: og: filmtema: «The library is the temple of freedom. Growing up, we kids were aware of how much of our lives was a performance for adults. In school, at church, in Scouts, adults were watching, cueing you, coaching, encouraging, commenting, but in the library, you didn’t have to perform for the librarian. She simply presided over an orderly world in which you had the freedom of your own imagination. The silence was not repressive but liberating: to allow your imagination to play, uninhibited by others». Kilde: Keillors egen spalte i Salt Lake Tribune 30.6.2007
 • Knut Olav Åmås skreiv 30.9.07 kronikken ”Blålys for bibliotekene”, over ei helside i Aftenposten. Den vil for ettertida vil bli stående bl.a. fordi han satte ord på noe mange i norsk bibliotekvesen har vært enige om (dessverre relativt stilltiende) i mange år: ”… trolig er alt klisjésnakket rundt bibliotekene mest til skade – enten den kommer fra politikere eller bibliotekledere. En impotent festtaleretorikk omgir hele sektoren: Nasjonens hukommelse, folkeopplysning, dannelse. Dette er herlige idealer, men så langt unna virkeligheten i en sektor som vanskjøtter sine basisoppgaver at det blir bare pinlig. … Legg vekk honnørordene.”
 • Ragnar Audunson, professor: «Det som mest av alt preger bibliotekene, er deres allsidighet. Alle forsøk på å begrense virkefeltet ved å gi dem nye navn – som læringssenter eller kunnskapssenter – risikerte å miste det mest verdifulle: nemlig kompleksiteten». I polemikk mot den nederlandske arkitekten Rem Kohlhaas, bl.a. verdenskjent for det nye biblioteket i Seattle og vinner av arkitektkonkurransen om Nye Deichman. Kohlhaas har sagt at bibliotekene må gjenoppfinnes som institusjon – og gjenoppstå som et information storehouse. Kilde: Tord Høivik
 • Valfrid Palmgren, svensk bibliotekpionér (ca 1907): «Det fria offentliga biblioteket är i Förenta Staterna den lägsta bottenskolan såväl som den högsta, lärdaste högskolan». Kilde: Dagens Nyheter juni 07.
 • Arne Scheie, sportskommentator: «For mye fotball på TV?? Jeg sier som Sølve Grotmol: Det er for mange bøker på biblioteket også». Kilde: Norsk Wikiquote > Dette ble fulgt opp av forfatteren Frode Grytten i et foredrag under det 71. norske Bibliotekmøte i Bergen i 2008. Han viste antakelig til en sak i Magasinet i Dagbladet 26.1. 2008, der Scheie blir spurt om han står ved dette: – Du, det sitatet er ikke helt korrekt gjengitt. Det må jeg få lov til å si. Ja vel …? – Ja, det korrekte er at Sølve i sin tid stilte et spørsmål. I sitatet framstår det som om han konstaterer noe. Men han stiller altså et spørsmål. Og spørsmålet lyder: «Er det for mange bøker på biblioteket?» Ok, skjønner. Det er nemlig gjengitt i ei bok med gylne sportssitater. Kanskje ok å få korrigert sitatet nå da? – Ja, det synes jeg. Men står du for uttalelsen, i den korrigerte versjonen? – Å, ja. Absolutt. Poenget er nemlig at, ja, det vises fotball på tv. Noen mener for mye. Men hvem kan avgjøre om det vises for mye fotball? Det er jo en grunn til at det vises, og det er at folk er opptatt av fotball. Grytten hadde mer om Arne Scheie i sitt foredrag: «Eg hørte ein gong Arne Scheie heilt oppbragt, nesten ute av det, han skulle kommentere ein viktig fotballkamp saman med Egil Drillo Olsen, eg hugsar ikkje kva kamp, men Arne Scheie var indignert. Frå kommentatorboksen kunne dei sjå utanfor stadion, og der gikk livet omtrent som vanlig: folk gikk tur, folk kjørte bil, folk var på veg til kvarandre, dei hadde rett og slett ikkje tenkt å sjå kampen. Og Arne Scheie sa: – Egil, jeg må si at det forundrer meg, nå er det bare sekunder til avspark i denne viktige kampen, og fremdeles kryr det av folk ute i gatene. Eg tenker litt av det same når eg sit på biblioteket og ser ut vindauget: Dette forundrar meg, her står alle desse hyllene, dei er fulle av fantastiske og viktige bøker, og framleis kryr det av folk ute i gatene …»
 • George W. Bush, sitert i «Living History» av Hilary Clinton: I went to Yale, and I didn’t even know they had a library. I was there seven years. I never saw a library. Kilde: Svensk Wikiquote

  Samlinger av biblioteksitat:

  Bloggeren Peter Alsbjers Citat som inspirerar mig

  Library Juice: Collected Quotes for the Week
  Thinkexist.com «Libraries quotes» / Søk på «library»

Advertisements
Be the first to start a conversation

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: