Browsing All posts tagged under »Nasjonalbibliotek«

Prøveballongferd med e-boka kan ramme Bokhylla.no

mai 3, 2016

0

I går annonserte direktøren for Nasjonalbiblioteket bastant og i presens at «Ny modell gir flere e-bøker i bibliotekene» (de har mange slags kompetanse på NB etter hvert, og denne tittelen kan tyde på rekruttering også fra desken i en av tabloidene). Men nå har Klassekampen og Aftenposten intervjua blant annet Einarsson i Forleggerforeninga, som bekrefter at dette […]

Nasjonalbibliotekarens sorti bør åpne muligheter

februar 2, 2014

0

Fredag 31. januar gjorde Frode Bakken, bibliotekleder ved Høgskolen i Telemark, det kjent på lista biblioteknorge at nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein fratrer. Hun kunngjorde samtidig dette på NBs intranett og skreiv her blant annet: «I desember meddelte jeg Kulturdepartementet at jeg vil gå av som nasjonalbibliotekar når jeg fylte 67 år» [noe hun gjorde sist […]

Åpent byråkrati (nytt fra SE)

mars 13, 2012

0

Under sin nye ledelse kan det se ut som at det svenske nasjonalbiblioteket setter seg som mål å bli en foregangsinstitusjon når det gjelder åpenhet innen statlig byråkrati. Ett eksempel er de mange ekspertgruppene og den nye innflytelsesstrukturen, som vi skreiv om i februar. Og i dag ser vi at ei av disse gruppene, nemlig […]

Innflytelse på det nasjonale

februar 16, 2012

1

Etter åpenbare tabber og sviende offentlig kritikk mot ledelsen av Kungliga biblioteket, Sveriges nasjonalbibliotek, har institusjonen i dag satt sammen både en nasjonal referansegruppe og tre styringsgrupper på strategiske felt. De har altså fått seg en ny innflytelsesstruktur, med blant annet ei handbok for dette formålet og en «plan för nationell biblioteksutveckling och samverkan». Høres […]

Sponsing av nasjonalbibliotek

august 24, 2011

1

Kungliga biblioteket, det svenske nasjonalbiblioteket, vekker oppsikt i disse dager, da de varsler framtidig satsing på private sponsorer for å finansiere blant annet digitalisering av Selma Lagerlöfs verk og et professorat i bokhistorie. For å komme igang arrangerer biblioteket en «giverkonferanse» 14. september, der et utvalg «förmögna svenskar med bok- och biblioteksintresse» er invitert. Det […]

Sähköistetään kulttuuriperintö

februar 9, 2011

0

Det finske nasjonalbiblioteket inviterer alt folket til dugnad for å korrekturlese tekstene fra innskanna aviser! OCR-skanning er blitt avansert, men særlig gotisk skrift er problematisk, og det er her dugnaden kommer inn. Korrekturlesinga skjer i prosjektet Digitalkoot, der man i to ulike spill får opp tekstbrokker som må staves rett for å komme videre. Så […]