Browsing All posts tagged under »BIBSYS«

Pionérvirksomhetens farer

mars 28, 2012

0

BIBSYS» biblioteksystemsbestrebelser går ikke akkurat på skinner, viser Ellen Røynebergs foredrag i Stavanger i forrige uke. Jeg veit ikke hvor mange hundre sider kravspesifikasjonen og avtalen med OCLC er på, men følelsen melder seg av at OCLC har sett på den norske ordren som en test av særlig sitt juridiske apparat, før de «virkelige» bestillingene […]