Browsing All posts tagged under »Innkjøpsordningene«

Om kulturfondet og skolebiblioteka, om romaner om islam og såvori meir

mars 7, 2015

0

Den velsigna/forhatte e-postlista biblioteknorge er viktigere enn vi tror. Stadig flere journalister følger den. I dag, 7. mars, har f.eks. Klassekampen (bare papirutg.) blitt inspirert til å intervjue biblioteksjef Gudrun Refstrup på Fræna folkebibliotek etter hennes hjertesukk denne uka om nyordninga der de små kommunene får færre kulturfondbøker, noe som går særlig ut over skolebiblioteka. […]

Kulturrådet oppsummerer: E-boklånere låner mer og mer variert

august 28, 2014

0

Kulturrådet oppsummerer i dag e-bokprosjektet. På hjemmesida intervjuer de blant annet Ørjan Persen på Bergen Offentlege Bibliotek, der de velger å ikke tilby andre norske e-bøker enn de 400 titlene de har fått gjennom innkjøpsordninga, fordi «Forleggjarforeiningas modell fører til auka fokus på dei nye bestseljarane. Bergen Offentlege Bibliotek  ønskjer å drive digital samlingsutvikling på lik […]

Det enkleste er papir…

juni 16, 2014

0

I ukas nummer av Dag og Tid har de intervjua fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt i Hordaland (saka er bare delvis på nett). Innledningsvis får vi vite at mens flere små bibliotek i Hordaland får rundt 70 % av tilveksten via K-fondet, følger «… Osterøy bibliotek […] ein praksis som er heilt annleis. Der kjem berre 13 […]

E-bokutlånets lysende fortrinn

januar 31, 2014

1

«Biblioteksjefer ønsker færre bøker» lyder en overskrift i Morgenbladet i dag. Flere biblioteksjefer, en bibliotekforeningsleder, en forleggerforeningsdirektør og en kulturrådsleder blir intervjua og diskuterer graden av «hyllefyll» – urørte kulturfondbøker på norske bibliotekhyller. Uten at de kommer fram til noe mer enn at dette må måles (etter 40 år i faget mener vi biblioteksjefene har […]

Poetisk innsynsrett

februar 27, 2010

0

I ei tid hvor deler av rikspressa faktisk engasjerer seg rimelig sterkt i Store Statlige Bibliotekspørsmål, har nynorskavisa Dag og Tid forsøkt å begripe den norske lyrikken, vel å merke med vekt på spørsmålet om kvaliteten. Som kjent er også her Staten i Sentrum med sine Støtteordninger. Ukeavisa har hittil brukt tre nummer på temaet, […]