Prøveballongferd med e-boka kan ramme Bokhylla.no

Posted on mai 3, 2016

0


ebok biblI går annonserte direktøren for Nasjonalbiblioteket bastant og i presens at «Ny modell gir flere e-bøker i bibliotekene» (de har mange slags kompetanse på NB etter hvert, og denne tittelen kan tyde på rekruttering også fra desken i en av tabloidene).

Men nå har Klassekampen og Aftenposten intervjua blant annet Einarsson i Forleggerforeninga, som bekrefter at dette har et sterkt preg av prøveballong: «Det er viktig å understreke at dette er en modell som våre medlemmer står fritt til å ta i bruk eller ikke».

Så jeg misunner ikke e-boktilbyderne. De har alt brukt mye tid, men oppnådd lite, i forhandlinger med forlaga. Nå må de fortsette med det samme, men under presset av disse økte forventningene blant bibliotekarene og brukerne.

Men har noen tenkt på framtida til Bokhylla.no oppi dette?

Bokhylla-avtalen er uansett veldig skjør (noe jeg har påpekt flere ganger), og omfattende utmelding av bøker vil kunne skje uansett, men ei e-bokavtale av denne typen vil være en invitasjon og oppmuntring til forleggeren om å flytte bøker fra Bokhylla til bibliotekets e-bok-app.

Ved første øyekast vil dette være en fordel fra et brukersynspunkt: Bøkene vil komme i et mye mer lesbart format.

Men Bokhyllabrukere er ikke romanlesere fra perm til perm, de bruker tjenesten som det fantastiske oppslagsverket det er. For disse vil bøker i epub-format i en bibliotek-app ikke bety noe framskritt, snarere tvert imot. Fulltekstsøket i Bokhylla fungerer relativt bra på tvers av titler og medieformer, mens de eksisterende appene slett ikke tilbyr fulltekstsøk på tvers av titlene.

Ulempen er at Bokhylla.no smuldrer opp hvis mange bøker trekkes ut. Og de som hadde et håp om at ordninga skulle «rullere» så bøkene der ikke ble et år eldre for hvert år som går, kan nå glemme det (ved lanseringa var de nyeste inntil 12 år gamle, nå er de inntil 16).

Per Olav Solberg, som ikke er helt blank når det gjelder økonomien i denne bransjen, sa det sånn i sin lederartikkel i Prosa nr. 6, 2012, i anledning lanseringa av nettopp Bokhylla.no:

«I en digital tekstkultur har forlag trolig mye å hente kommersielt på å digitalisere hele backlisten sin og gjøre den tilgjengelig for kjøp og salg som e-bøker. Antall solgte eksemplarer av hver tittel blir ikke stort, men det totale volumet er bærekraftig fordi mange kunder sprer sine e-bokkjøp på svært mange titler».

Og han går enda lengre: «En kommende debatt om Bokhylla bør dermed også handle om hvorvidt tredjepartsaktører skal få muligheten til å utnytte Bokhyllas innhold og lage kommersielle tjenester for kjøp og salg – tjenester som innbyr til lesing. Bokhylla er rett og slett for verdifull til ikke å få vist sitt fulle potensial».

Nå skjer mye av dette. Nesten som bestilt.

Apropos potensial:

Nå er jeg den første til å innrømme at Bokhylla.no etter en ny e-bokavtale ikke vil være en mengde fullstendig bortkasta millioner, forutsatt at ikke alle forlag trekker tilbake alt som ikke er falt i det fri på grunn av høy alder (70 år osv. osv). Jeg jobber faktisk med tre ulike oppdrag/prosjekt der det historiske er sentralt, og mye av det jeg har bruk for, vil bli værende.

Men Bokhylla har et skjult potensial som det nå kan bli satt en stopper for. Tidligere i vinter (det er kanskje vår nå?) gjorde jeg en henvendelse til NB som jeg ennå ikke har fått endelig svar på:

Bokhylla ville kunne blitt en viktig og lett tilgjengelig OpenAccess-base for frivillig re-publisering av både aktuell og mindre aktuell litteratur. Både forlags backlists og ikke minst norske tidsskrift, som stort sett er vanskelig tilgjengelige i dag, og som dessverre er lavt prioritert i folkebiblioteka, ville kunne få økt bruk om de kom i Bokhylla. Der ville de kunne avleveres elektronisk og gjort tilgjengelige i gode format og uten kunstig forringa kvalitet, som i Bokhylla i dag. Men med den annonserte e-bokmodellen skal det altså tjenes penger.

Jeg har sjøl ei bok jeg har fått full råderett over av forlaget og som jeg godt kunne tenke meg å få lagt inn, både som pdf og epub – og også for ikke-norske IP-er, der den er etterspurt. Som da vil erstatte den heller blasse utgaven i Bokhylla. Jeg sitter med en strøken pdf med innholdet. Det er sikkert mange forfattere som kunne gjort liknende innspill til sine forleggere, og fått ja.

Advertisements
Posted in: Uncategorized