Storlesing avgjørende for å lære – også matte!

Posted on april 22, 2016

0


læsøI Klassekampen 22. april 2016 avslører Astrid Hauge Rambøl årets (eller var det hundreårets?) beste argument for framifrå bibliotek. Ingressen lyder: «Å lese i barndommen er viktigere for framtidige prestasjoner enn foreldres utdanningsnivå» (i papirutgaven og på nett for abonnenter).

Hun viser til en artikkel av de britiske forskerne Alice Sullivan og Matt Brown: «Reading for pleasure and progress in vocabulary and mathematics». Den er ikke på det åpne nettet, men denne brosjyra er en presentasjon av forskinga deres gjennom flere år, og av hvor anerkjent de er rundt på kloden (Men ikke i Norge? Jeg finner ingen artikler i Norart og ingen andre i Atekst. Vi lever i «informasjonssamfunnet», men her i landet virker det ofte helt tilfeldig hva som blir kanonisert og hva som forblir ukjent!).

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre blir intervjua og gjentar ting om lesing som han ikke kan gjenta ofte nok, som at «det å spre lesing og leseglede har en demokratiserende og dannende effekt». Med fare for en ny runde i Morgenbladet føyer han til at «Det er ikke for litteraturens skyld»….

Intervjua blir også Anne Håland ved Lesesenteret i Stavanger. Hun har interessante ting å melde om betydninga av boktitler og omslagsbilder når det gjelder bøker for barn og ungdom. Og om humor versus det hun kaller en «dystopitrend» i dagens ungdomsbøker.

Og hun leverer «bibliotekarmat» av typen: «Man må finne et medium som er tilpasset ungdommen. Kanskje det skulle vært en app?». Hvor mange ganger har jeg, med flere, beklaga at statlige bibliotekmyndigheter la ned Ønskebok.no? Den nedfrosne utgaven kan fortsatt tines opp igjen og app-liseres!

 

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized