Nye Deichman – fra Diagonale til Fraktale?

Posted on desember 8, 2015

5


Etter overskrifter som Dagbladets «Oslo får sin storstue» 3. desember har vi og våre medlobbyister de siste dagene vekselvis jubla og hvilt oss på laurbær, riktignok med en vag uro basert på at laurbærblader faktisk er ganske stive og spisse, også etter at de har godgjort seg i suppa noen timer.

Og så leser vi den kommunale rapporten Nye Deichmanske hovedbibliotek : Alternative arealdisponeringer (pdf) og skjønner at, jo,  det blir et slags bibliotek, presis på den planlagte tomta, men på de fleste andre måter veldig langt fra det man hadde planlagt.

Betydelige arealer, 40% eller mer, skal nå leies ut til private. I gjeldende plan er det allerede lagt inn noe utleie til «kulturrelatert virksomhet», men nå mangedobles dette. Men er det realistisk å finne leietakere til enten 7 600 kvm kulturrelatert «butikk» eller 6200 kvm kulturrelatert «kontor»?

Uansett vil den typen symbiose som man vel hadde tenkt seg med «kulturrelaterte» samboere, forsvinne, da det nå er snakk om å isolere hele etasjer til eksterne formål.

Vi tankekorskonstruktører har mye å hente i denne rapporten og bystyreflertallets reviderte bibliotektanker:

«Arealet som gjenstår til biblioteksdrift, tilsvarer omtrent dagens Hammersborg» (!)

– Dagens hovedbibliotek på Hammersborg er arkitektonisk sett minst 100 år gammelt (sjøl om det sto ferdig for «bare» 80 år siden). Det er i dag ekstremt upraktisk og arealmisbrukende til moderne bibliotekformål. Men om bibliotekdelen av nybygget i Bjørvika skal komprimeres til 60%, med blant annet sine rause lyssjakter og inngangspartier, spørs det om arealbruken blir så mye bedre enn i det gamle. For byggeprosessen er kommet så langt at hovedstrukturen og de åpne arealene ikke kan gjøres om.

Et annet tankekors er at Bodø, som har under en tidel av Oslos innbyggertall, fikk seg nytt hovedbibliotek for under to år siden og at det er på 6.200 kvm. Bodøs bibliotek er bare litt mindre enn det Oslo nå planlegger. Jeg kan tilføye et utvalg nye hovedbibliotek i Norden med liknende dimensjoner og større. Men mye mindre innbyggertall:

  • Kolding 57 000 innbyggere og 9790 kvm
  • Helsingør 61 000 innbyggere og 6000 kvm
  • Halmstad 58 000 innbyggere og 8065 kvm
  • Åbo 180 000 innbyggere og 8638 kvm
  • Malmø 320 000 innbyggere og 15300 kvm

Og etter dette bibliotekkuttet utgjør den kommunale og kulturelle, kunnskapsmessige delen av Oslos store ekspansjon i Bjørvika bare rundt 2 %. Totalt bygges det 900 000 kvadratmeter i Bjørvika. Hvis Lambda kommer der, blir det ørlite grann mer.

«Endret bruk av arealene, vil imidlertid måtte medføre noe omprosjektering og et godt og nært samarbeide med både arkitekt, de prosjekterende og entreprenørene for å finne fram til gode, effektive løsninger».

– Påstanden om at endringene vil «medføre …  et godt og nært samarbeide med … arkitekt» osv. må være heller tvilsom. Arkitektene ser nok ikke på dette som en så innlysende årsakssammenheng, snarere tvert imot. De har lagt ned arbeid og prestisje i et mye mer ambisiøst prosjekt og må nå rive det ned. Med denne oppstykkinga og beskjæringa får Oslo definitivt ikke lenger «Europas mest moderne bibliotek» (det er visst nylig redusert til Nord-Europas, men det vil det heller ikke komme i nærheten av). Videre må svært mye av filosofien rundt biblioteket måtte forlates eller skvises til det ugjenkjennelige.

Det jubles om at «vi beholder Diagonale», men vil dét være tilfelle når arkitektene har nytenkt bibliotekdelen? For å holde oss til geometrien må man kanskje omdøpe prosjektet fra Diagonale til Fraktale – etter latinsk fractus – på norsk «oppbrutt».

Merkt som:
Posted in: Uncategorized