Polen: Bibliotek- og brukervennlig opphavsrett

Posted on november 21, 2015

0


who wrote orphan

Det er ikke alltid mulig å identifisere opphavspersoner. Bibliotekorganisasjoner mener slike hitteverk bør være frie.

Organisasjonen EIFL (Electronic Information for Libraries) skriver i dag om den nylige polske revisjonen av opphavsretten. Den nye lova skal gå lenger enn vanlig når det gjelder å ta hensyn til brukernes, og dermed bibliotekets, behov for spedning av åndsverk. Det gjelder både større åpning for å digitalisere for utdannings- og bevaringsformål, fri bruk av hitteverk i tillegg til at de implementerer et EU-memorandum om bruk av verk som ikke lenger er i handelen.

NBs jurister og /eller NBFs opphavsrettsutvalg bør se nærmere på og kommentere denne lovrevisjonen og se revisjonsarbeidet som pågår i Norge i lys av dette polske.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized