Kulturdepartementet med ny rapport: – E-bokutlån kan øke e-boksalget

Posted on juni 8, 2015

0


Fra bildeserien:

Fra bildeserien: “Hva e-bøker IKKE kan brukes til” – Understøtte et knekt pedalbrett på el-piano

I et oppslag i Dagsavisen 8. juni kan vi lese at nå er endelig den e-bokrapporten kommet som Kulturdepartementet strevde med å få noen til å skrive i høst: Utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotek.

Dagsavisen og kulturminister Torhild Widvey har flere positive signaler sett fra bibliotekhold:

  • “E-bokutlånet påvirker trolig salget negativt, men utlånet kan også rekruttere nye e-boklesere, som vil kjøpe” (Rambøll).
  • “… det er positivt at utlånet øker” (Widvey).
  • “At e-bøkene som lånes ut mest er bestselgere, kan gi bokbransjen et godt argument for å mene at bibliotekene utkonkurrerer salget. Men kulturministeren mener det vil bli vanskelig å skulle begrense bibliotekene”.
  • “… bransjen kan umulig mene at de ikke skal kunne låne ut de samme e-bøkene som er til salgs. At det bidrar til at færre kjøper e-bøker, er ikke et holdbart argument. Det blir akkurat det samme som med papirbøker”. (Widvey)
  • (ikke i Dagsavisens nettutgave) “Utredningen om utlån og e-bøker i bibliotek har også sett på hvilke utlånsmodeller som finnes for bibliotekene. Internasjonalt er det lisens- og klikkemodellen som er de vanligste. Lisensmodellen går ut på at biblioteket kjøper et visst antall lisenser/ eksemplarer av e-bøkene, mens klikkmodellen går ut på at biblioteket må betale per lån av boka. Rambøll anbefaler en blanding”.

Bloggposten er oppdatert kl 17.20.

Advertisements
Posted in: Uncategorized