Biblioteket sentralt innen digital deltaking

Posted on mars 3, 2015

0


429 av 715 bibliotekavdelinger gir organisert veiledning i Internettbruk

429 av 715 bibliotekavdelinger gir organisert veiledning i Internettbruk. Illustrasjon i rapporten

Jeg har ikke sett at noen på bibliotekhold har tatt for seg den nye rapporten med det lange navnet «Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse». Den er utarbeidet av DAMVAD på vegne av Kommunal- og moderniserings-departementet.

Folkebibliotekas innsats på området er blitt lagt merke til. Det står en god del om bibliotek her, også i sammendraget og i anbefalingene: Et punkt med tittelen «Bistå frivillige aktører med offentlig infrastruktur» lyder: «Økt formalisering og tydeliggjøring, for eksempel av bibliotekenes rolle, kan bidra til å understøtte viktig arbeid og styrke tilbudssiden».

Blant annet mener rapportforfatterne at «Det synes å være potensial for i større grad å utnytte bibliotekene, frivillighetssentraler og andre aktører med et bredt nedslagsfelt i Norge». Vi leser videre under punktet «4.2.2 Bibliotekenes tilrettelegging»: «En mulig løsning er at kommunene tar en mer aktiv rolle i å sikre relevante tiltak. Det kan for eksempel gjøres i samarbeid med bibliotekene i de utvalgte kommunene». Tjenesten «Den digitale borger i Østfold» (fire bibliotek i fylket) har fått «positiv omtale» i en egen «boks».

Advertisements
Posted in: Uncategorized