Biblioteket sentralt innen digital deltaking

Posted on mars 3, 2015

0


429 av 715 bibliotekavdelinger gir organisert veiledning i Internettbruk

429 av 715 bibliotekavdelinger gir organisert veiledning i Internettbruk. Illustrasjon i rapporten

Jeg har ikke sett at noen på bibliotekhold har tatt for seg den nye rapporten med det lange navnet “Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse”. Den er utarbeidet av DAMVAD på vegne av Kommunal- og moderniserings-departementet.

Folkebibliotekas innsats på området er blitt lagt merke til. Det står en god del om bibliotek her, også i sammendraget og i anbefalingene: Et punkt med tittelen “Bistå frivillige aktører med offentlig infrastruktur” lyder: “Økt formalisering og tydeliggjøring, for eksempel av bibliotekenes rolle, kan bidra til å understøtte viktig arbeid og styrke tilbudssiden”.

Blant annet mener rapportforfatterne at “Det synes å være potensial for i større grad å utnytte bibliotekene, frivillighetssentraler og andre aktører med et bredt nedslagsfelt i Norge”. Vi leser videre under punktet “4.2.2 Bibliotekenes tilrettelegging”: “En mulig løsning er at kommunene tar en mer aktiv rolle i å sikre relevante tiltak. Det kan for eksempel gjøres i samarbeid med bibliotekene i de utvalgte kommunene”. Tjenesten “Den digitale borger i Østfold” (fire bibliotek i fylket) har fått “positiv omtale” i en egen “boks”.

Advertisements
Posted in: Uncategorized