Departementale e-bokjusteringer

Posted on februar 12, 2015

4


ebok iphoneVi har ved tre tidligere høve forsøkt å kompensere for Kulturdepartementets svært beskjedne informasjon om arbeidet med den pågående nasjonale bibliotekstrategien. Det eneste som har tilflytt mediene er planene om ei e-bokutredning, som vi dermed må anta blir helt sentral i strategien. Om denne tillot vi oss i januar å antyde at bokbransjens behov virker minst like godt ivaretatt som bibliotekas og bibliotekbrukernes.

Nå viser det seg at den første invitasjonen til å skrive e-bokutredning ikke ga resultater. En ny invitasjon og justert mandat ble sendt de fem aktuelle institusjonene 21. januar med svarfrist 9. februar. KUD kan nå fortelle at de har mottatt tilbud fra Telemarksforskning og Rambøll.

Den mest iøynefallende endringa i det justerte mandatet, i tillegg til at prisen er økt med 30 tusen kroner, til en halv million, er at sammenlikning med erfaringene i Sverige og Danmark nå er utelatt. Og det er heller ikke denne gangen noen referanse til den ferske internasjonale undersøkelsen om e-bøker i folkebibliotek. Her blir de fleste tenkelige utlåns- og avtalemodeller grundig dokumentert og analysert.

Og fortsatt er det sterkt fokus på bibliotekformidling av Open Access-materiale og bøker som er falt i det fri, inklusive i bokhylla.no. KUD nevner frie e-bøker i hele tre sammenhenger, men det er uklart om de dermed ønsker større biblioteksatsing på dette, eller om de, og bokbransjen, oppfatter frie e-bøker som et problem. Vi minner om at innen 30. juni i år må partene eventuelt varsle oppsigelse eller reforhandling av Bokhylla-avtalen. Hvis bruken oppfattes som for stor, hvor lenge har vi da dette tilbudet?

Uansett vil ikke utrederne finne mye annet å skrive om her, for bibliotek av alle slag benytter seg i liten grad av frie e-bøker i sin formidling. Delvis av gode grunner, som merarbeid med metadata og formatering til epub osv., men også som følge av lav prioritering fra enkelte e-bokleverendører og -formidlere.

Sist etterlyste vi også utredning av bibliotekutlånets positive virkning på e-boksalget. Dette er fortsatt ikke et eksplisitt terma i KUDs mandat for e-bokutredning.

Advertisements
Posted in: Uncategorized