KD utreder e-bokutlånet, men er mest opptatt av bokbransjen?

Posted on januar 6, 2015

1


Bloggeren møtte e-boka første gang i Washington DC i 2001. Da dominerte den allerede utstillinga på den nasjonale bibliotekkonferansen

Bloggeren møtte e-boka første gang i Washington DC i 2001. Da dominerte den allerede utstillinga på den nasjonale bibliotekkonferansen

I Dagsavisen i dag kan vi lese at kulturminister Widvey har bestilt «en utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotekene». Den skal inngå i den nasjonale bibliotekstragien, som er under arbeid. Men delutredninga om e-bøker er ikke uproblematisk sett med bibliotek- og bibliotekbrukerøyne.

Det er tydelig at bokbransjen er på offensiven. De dramatiserer bibliotek»utlånet», som skal være høyere enn salget «over disk» per i dag. NBF-leder Schjeide må påpeke at det tross alt ennå utgjør mindre en én prosent av bibliotekets totale utlån.

Bloggeren har fått tak i dokumentene i saka. I KDs Mandat for e-bokutredning ser vi at bokbransjens innfallsvinkler er minst like sentrale som bibliotekas. KD vil blant annet undersøke bruken av NBs e-bøker som er falt i det fri og det samme for «materiale tilgjengeliggjort ved Open access og lisensiert digitalt materiale».

Er de frie så er de vel frie? Eller er det lovinnstramminger på gang?!

Og hvor holdbare blir disse undersøkelsene når tilbudet er så marginalt og ordningene så i støpeskjea som i dag? Man må i alle fall også se på den ferske belgisk-/nederlandske internasjonale undersøkelsen som omfatter land der kommersielle e-bøker – og bibliotek»utlån» – er kommet mye lenger.

Det står at man vil ha utreda bibliotek»utlånets» «virkning på det kommersielle markedet». Men det kunne med fordel vært sagt eksplisitt at bibliotekutlånets positive virkning på salget, nemlig markedsføringsverdien, også skal undersøkes.

Utredninga ble lagt ut på anbud med frist 10. desember. Disse fem ble invitert: Telemarksforsking, Agderforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Rambøll og Universitetet i Oslo Institutt for medier og kommunikasjon.

Advertisements
Posted in: Uncategorized