Blir bibliotekmiljøets krav om FELLESTJENESTER endelig realisert?

Posted on januar 6, 2015

0


Den danske Litteratursiden.dk er en av flere nasjonale Netbiblioteker i Danmark, der stat og kommuner samarbeider.

Den danske Litteratursiden.dk er en av flere såkalte nasjonale Netbiblioteker i Danmark, der stat og kommuner samarbeider.

Siden den nasjonale bibliotekstrategien nærmest i hemmelighet ble igangsatt i høst (se nederst), ble den i går nevnt i allmennpressa for første gang, nemlig i Dagsavisen i forbindelse med at Kulturdepartementet, som ledd i arbeidet med strategien, har bestilt «en utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotekene». Se egen sak om dette.

Men andre interessante sider ved den kommende bibliotekstrategien kan kanskje leses ut av dokumentet Oversikt over innspill til arbeidet med nasjonal bibliotekstrategi. Det er fullstendig anonymt og udatert, men ble journalført i KD 2. desember, så alt tyder på at det er resultat av møtet 12. november i referansegruppa, der flere sentrale bibliotekpersonligheter er med.

Dette dreier seg om et arbeidsdokument, og som nevnt i tittelen inneholder det bare innspill. Men flere av fagmiljøets unisone ønsker de siste åra, som den forrige nasjonalbibliotekaren ikke ville diskutere, er sentrale i det nye dokumentet. NB ser her riktignok ikke ut til å ha noen mening om punkt 1, «Felles infrastruktur», mens de leverer ei solid smørbrødliste til punkt 2, «Digitale bibliotektjenester til befolkningen».

Om ikke KD vil åpne denne prosessen, så bør i alle fall gruppedeltakerne konferere grundig med bibliotekmiljøet og sine organisasjoner.

i oktober 2012 intervjua vi Marit Andersen Somby om nettverks- og fellestjenester på Bibliotekforum.no. Hun var en av de tydeligste pådriverne for nytenking i NB under det forrige regimet. Se også debatten og lenker i intervjuet. En mer systematisk gjennomgang av dette er NBFs Innspill til Kulturutredningsutvalget samme år. Kulturutredninga under Anne Engers ledelse ble da også en solid melding om at biblioteket var blitt en taper både på sentralt nivå og lokalt mange steder.

Da ingen involverte ville si noe om det, så vi oss nødt til, her på bloggen 6. november, å «avsløre» at regjeringa hadde starta arbeidet med en nasjonal bibliotekstrategi. Fortsatt vil ingen omtale eller nevne dette faktum, inklusive Kulturdepartementet, som ellers er svært så ivrige med pressemeldinger om stort og smått.

Advertisements
Posted in: Uncategorized