E-bøker i folkebibliotek: Fortsatt Fight med Forleggerne

Posted on desember 14, 2014

2


Uka som gikk var full av e-boklige nyheter:

Først om bibliotekforeningene i Nederland og Belgia som har gjort en stor undersøkelse (på engelsk) om «utlåns»-modeller for e-bøker i en del land i Europa og i USA: Review of Public Library E-Lending Models. Vi har ikke lest på langt nær alle de 119 sidene, men kan slå fast at modellene (ikke overraskende) er til dels svært ulike på mange områder, både antall titler, prising (flere har differensierte priser), betaling for eksemplar eller «utlån», bruk osv. Ekstremvarianten på flere måter er norske bokhylla.no, med sitt enorme tilbud, og helt gratis for alle, men uten nye bøker, og der bruk registreres pr side. En tysk ordning er faktisk like i hælene til NB, med 160 000 – aktuelle – titler.

Les mer:

Rapportforfatterne oppsummerer at kampen framover må føres på to plan; både for bedre (eller imot dårligere) lovgiving og i forhandling med nasjonale bokbransjer og enkeltforlag. Sjøl om man skulle oppnå noe gjennom jussen, blir det nødvendig med forhandlinger. For ikke å si kamper.

Også det norske Kulturrådets e-innkjøpsordning er med i undersøkelsen. Den skårer nødvendigvis svært dårlig når det gjelder antall tilgjengelige titler, noe som ikke vil bli betydelig bedre, trass i at de 70 e-boklisensene blir permanente og bibliotekorganisasjonenes håp om utvidelse.

Noe denne bloggeren ikke finner mye om, er regionalt samarbeid (konsortier) og «fjernlån» av e-bøker. Lite står det også om ordningenes åpenhet for frie e-bøker, Open Access, som det jo fins mye av på WWW. Med forbehold om at vi hittil bare har lest sporadisk.

Apropos det sistnevnte, så går det nå på EFN-lista (Elektronisk Forpost Norge) en debatt om bibliotek og e-bøker. Med bakgrunn i NRK P2-programmet 6. desember fikk folkebibliotekmiljøet kritikk for å være sløvt, med særlig referanse til den begrensa innkjøpsordninga, men også fordi formidlinga av Open Access-materiale er beskjedent. I debatten ble det likevel gjort oppmerksom på OA-tjenesten til Webløft, ei «ekstern» lenke som bør bli like naturlig på bibliotekets startside som bokhylla.no, ulike samsøk, reisebibliotek osv. Herfra er det mulig å hente e-bøker inn i egen app og/eller katalog.

Søk f.eks. på Wergeland:
  • Bokhylla.no (163)
  • Bokselskap (3)
  • Open Library (10) (her inngår bl.a. også Projekt Gutenberg)

Til slutt: Den danske eReolen annonserer at de fra januar 2015 skal vokse fra ca. 4.500 titler til ca. 9.000.

Generelt fortjener de mangfoldige danske fellestjenestene større oppmerksomhet i Norge. Her skjer det mye.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized