Best i verden? Sveriges «KS» styrker e-bokavtalen for bibliotek

Posted on november 8, 2014

2


«Det går an» har siden 1839 vært mer enn et svensk munnhell med skjønnlitterære referanser. Sjefen for Digitala biblioteket ved Stockholms stadsbibliotek omtaler den nye e-bokavtalen som ble offentliggjort i dag som «en världsunik uppgörelse som bevisar det som många inte trott var möjligt, att både förlag och bibliotek kan hitta en affärsmodell som är gynnsam för båda parter«. Det er SKL, organisasjonen Sveriges kommuner och landsting, som tilsvarer det norske KS, som har framforhandla avtalen på vegne av biblioteka.

Med denne avtalen oppheves karensperiodene, som har forhindra nye e-bøker å nå biblioteklånerne. Foreløpig er det bare ett forlag som er med på dette, det ikke ubetydelige Natur & Kultur, men flere vil følge. Mot å oppheve karensperioden krever forlaga en mer differensiert prismodell, men N&K kjører nå med lavere priser per utlån enn det som gjelder i dag (20 SEK).

Interessant er det også at man har gjort simuleringer som viser at antall lån av nye titler øker når de gjøres tillgjengelige direkte gjennom e-lån, og, ikke minst, at også salget av e-bøker øker.

Bloggeren fulgte, på det nå nedlagte bibliotekforum.no, utviklinga fram mot denne svenske avtalen, fra da Sveriges biblioteksförening (SBF) i 2012 i helsides avisannonser provoserte hele bokbransjen ved å presentere den som ”din nya bibliotekarie”, men i form av en typisk, velfødd kapitalist i mørk dress. Inntil vi for et år siden kunne rapportere om optimisme rundt «SKL-sporet».

Også NBF hadde på et tidspunkt tro på å engasjere KS i slike forhandlinger, men uten at dette (vel?) er fulgt opp.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized