Reisebiblioteket – en reise i nyere underholdningslitteratur?

Posted on juni 14, 2014

9


nesbø dresdenReisebiblioteket som Biblioteksentralen nylig har lansert, er en virkelig god idé. Men jeg håper den kan videreutvikles.
Kanskje jeg ikke har testa den grundig nok, men jeg finner ingen måte å filtrere fram romaner som IKKE er krim eller underholdning? Som vi alle veit fins det ingen byer over fem tusen innbyggere, i alle fall ikke i Norden, uten minst én krimhelt og tilhørende krimdodekalogi (serie med tolv bøker). Dette blir ekstra tydelig i Reisebiblioteket. Det er ikke bare Ingvar Ambjørnsen som er kritisk til bestselgerismen og krimkremmeriet.  Også biblioteket skal i prinsippet stå for kvalitet og bredde, men det gjør de ikke med enda en tjeneste der underholdningslitteraturen får dominere («10 på topp-utlån» på mange hjemmesider mener jeg heller ikke er i bibliotekets ånd).

Og hva med tidshorisonten? Jeg finner svært få klassikere, enn si bøker eldre enn 10-15 år. Om de da ikke er nyutgitt i denne perioden. Ta eksempelet «Stockholm»: Her mangler ikke bare Bellmann og Strindberg fullstendig, men også Fogelström, Lo-Johansson, Stig Claesson, for ikke å si Ulf Lundells «Jack». Og hva med Sjöwall og Wahlö, når vi først er i krim-modus?

Jeg mener ikke med dette å legge hovedskylda på utviklerne av Reisebiblioteket, men på underholdningslitteraturens dominans hos forleggerne. For denne tjenesten gjenspeiler faktisk i større grad bokhandelens enn bibliotekas langt mer tidløse innhold. I Samsøk for f.eks. biblioteka i Nordland finnes i alle fall nærmere tjue eksemplarer i over et titalls bibliotek av Strindbergs «Røda rummet», Enten på norsk eller svensk, for ikke å si på enkelte «innvandrerspråk», kan det se ut til. Her dreier det seg om tidenes Stockholmsroman, vil de fleste mene. Og sjølsagt finnes «Røda rummet» i alle bibliotek, via fjernlån.

Og det virker ikke som det går an å legge på filter i Reisebiblioteket for alle dine egne søk, men bare for det enkelte søket. Får vi kanskje etter hvert «Mitt reisebibliotek», der vi kan gjøre sånt? Dette kan sjølsagt fungere horisontbegrensende på brukerne, men likevel.
Jeg husker en gang for veldig lenge siden et debattmøte mellom bibliotekarer og forfattere, der sistnevnte gruppe, ikke minst Mette Newth, daværende leder av ULF, nå NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere), reagerte kraftig på ei liste som var spredt i bibliotekkretser med emneord på skjønnlitteratur. Forfatterne mente, med en viss rett, at det betydde å klemme kunstverk inn i trange båser. Noen år seinere var likevel Biblioteksentralen i full gang med emneord på skjønnlitteratur i BIBBI. Og vi hørte ikke flere protester. Men det er vel BIBBI som lurer i bakgrunnen til Reisebiblioteket?
Et detaljspørmål da: Når jeg nå søker på «Stockholm» som emneord i BIBBI, finner jeg i alle fall rundt 40 flere titler enn i Reisebiblioteket. Hvorfor?
Men, viktigere: Gjennom dette søket får jeg samtidig bekrefta at tidshorisonten i BIBBI – og Reisebiblioteket? – ikke er spesielt vid. Den eldste tittelen er fra 1996.
Da er det grunn til å tenke: Kunne ikke Reisebiblioteket – og eventuelle tilsvarende tjenester (vi kan jo tenke oss mange forskjellige tematiske bibliotek-apper!) – koples til baser med et videre utvalg? Kunne ikke Nasjonalbiblioteket utvikle apper basert på det framvoksende «Biblioteksøk»? Men NB la jo elegant ned kvalitetstjenesten Ønskebok (her ligger en kopi av den), så det spørs hva vi kan regne med fra den kanten.
En mer langsiktig løsning på krim-dominansen i Reisebiblioteket er sjølsagt at flere forfattere gjør som Håkan Nesser med flere og legger intrigene sine til Maardam eller liknende
Advertisements
Posted in: Uncategorized