«Bibliotekløftet» i relieff

Posted on juni 7, 2014

0


olje wikipediaPål Steigan refererer i dag på bloggen sin til oljeministerens foredrag 3. juni, der han går inn for full utnytting av alle oljereservene på norsk sokkel. Dette er «rein ønsketenking», mener Steigan. For allerede er investeringene for å oppnå dette for store i forhold til inntjeninga, blant annet ifølge Statoilsjefen sjøl.

Steigan skriver: «Investeringene i leting og utvinning av olje og gass stiller alle andre satsningsområder i Norge fullstendig i skyggen. Fra de «rødgrønne» tok over i 2005 er investeringene mer enn doblet, og i 2013 ble alle rekorder blåst over ende med en økning på over 20 milliarder fra året før».

Hvorfor er dette interessant for bibliotekfolket?

Steigan skriver videre: «Bare økninga fra 2012 til 2013 er fire ganger så mye som hele Miljøverndepartementets budsjett, eller dobbelt så mye som Kulturdepartementets budsjett. Det investeres 10 ganger så mye på norsk sokkel som på land. Og likevel er produksjonen mer enn halvert siden toppen i 2000″.

Økinga det er snakk om var på over 20 milliarder. Årlig investering er på rundt 250 milliarder.

12 millioner ekstra til prosjekt i bibliotek ble av oljeministerens kollega i kulturdepartementet karakterisert som et «bibliotekløft«.

At den samme oljeministeren var medlem av Norsk Bibliotekforenings Hovedstyre inntil for et drøyt halvår siden, vedrører ikke saken. Ikke direkte.

PS: Når vi snakker om bibliotekløft, så har Sosialistisk Venstreparti nylig lansert et løft som vil monne. Vi kan ikke direkte se Norsk Bibliotekforenings forslag om en «bibliotekmilliard» her, men denne formuleringa deres om øremerking over fem år er mer konkret og har kanskje større mulighet for gjennomslag (PS 14.6.: Utenom sitt eget nettsted og i Dokument 8-forslaget til Stortinget, uttaler SVs forslagsstillere at det er en «bibliotekmilliard» de går inn for. For eksempel i Stavanger Aftenblad 13.6. og i «Betalings-VG.no» 21.5)

I den grad dette er interessant; den enslige svalen SV er jo ikke akkurat i posisjon for tida. Men kanskje flere kan bli med på dette fram mot 2017. Til Stavanger Aftenblad 13.6. sier SVs Solhjell: «Heldigvis har biblioteka mange fleire vener enn oss. Kulturministeren har sagt at biblioteka skal prioriterast, mens Arbeiderpartiet og Venstre har vore positive til forslaget vårt. Sjølv om me ikkje får fleirtal i første sving, trur me at me får det til slutt».

Under fjorårets valgkamp var det bare Venstre som støtta milliarden fullt og helt. Det rød-grønne Kulturløftet var langt vagere på det økonomiske.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized