Biblioteket – siste rest av delingskultur

Posted on februar 10, 2014

0


I dagens kronikk i Klassekampen skriver Anita Sandberg, høgskolelektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA, under tittelen «En naiv bibliotekdebatt – Biblioteket blir ikke overflødig i et digitalt samfunn. Det blir viktigere enn det noen gang har vært». Hun tar utgangspunkt i Kristian Meisingset og fleres signaler om at «de nå finner alt gratis tilgjengelig på internett».

Sandberg innvender og utdyper at ««Gratis» [ikke] er […] en egenskap, hverken ved teknologien eller markedsøkonomien»: Hun viser her til rettighetshavernes og myndighetenes ulike former for samarbeid om å overvåke og kriminalisere mest mulig deling på nett, utvikling av «forretningsmodeller som kan gjøre digitale informasjonsressurser ekskluderende» (jf avismarkedet) og, i akademia, dominerende bruk av «kommersielle databaser via biblioteket, databaser [brukerne] aldri vil ha økonomi til å abonnere på selv, databaser som er så overpriset at også bibliotekene har problemer med å betale».

Videre skriver Sandberg:

«Internett har bidratt til demokratiutvikling, men ettersom vi nå har gjort oss helt avhengige av den nye teknologien, griper mektige investorer inn for å få nettet lukket. Kommersialiseringen tar mange former. En føderal dom i USA har nettopp slått fast at bredbåndleverandørene skal kunne ta ekstra betaling for å favorisere trafikken til bestemte områder. Dommen åpner for en todeling av internett og vil utvilsomt ramme små aktører. Journalist Eirik Rossen skriver i sin omtale av saken at: «Kanskje må du på biblioteket for å få tilgang til det hele». En formulering vi faktisk også, ord for ord, brukte i vår omtale.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized