Gjennomslag for alternativt gjennomslag

Posted on februar 4, 2014

0


Under tittelen «Jakta på gjennomslag» har i dag forskerforum.no en artikkel om publiseringsstress/tellekantsystem/Open Access.

Oppmerksomhet i akademia er mulig å oppnå også gjennom andre tidsskrift enn de mest renommerte, også i OA-tidsskrift, som f.eks. paleontologen Jørn Hurums artikkel om vår påståtte formor Ida, som «er den mest lesne, nedlasta og omtala artikkelen nokon norsk forskar har publisert i PLOS ONE». Det gjelder å ha «eit gjennomtenkt formidlingsopplegg kring publiseringa, og open tilgang til artiklane».

Advertisements
Posted in: Uncategorized