Gjennomslag for alternativt gjennomslag

Posted on februar 4, 2014

0


Under tittelen “Jakta på gjennomslag” har i dag forskerforum.no en artikkel om publiseringsstress/tellekantsystem/Open Access.

Oppmerksomhet i akademia er mulig å oppnå også gjennom andre tidsskrift enn de mest renommerte, også i OA-tidsskrift, som f.eks. paleontologen Jørn Hurums artikkel om vår påståtte formor Ida, som “er den mest lesne, nedlasta og omtala artikkelen nokon norsk forskar har publisert i PLOS ONE”. Det gjelder å ha “eit gjennomtenkt formidlingsopplegg kring publiseringa, og open tilgang til artiklane”.

Advertisements
Posted in: Uncategorized