Nasjonalbibliotekarens sorti bør åpne muligheter

Posted on februar 2, 2014

0


Fredag 31. januar gjorde Frode Bakken, bibliotekleder ved Høgskolen i Telemark, det kjent på lista biblioteknorge at nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein fratrer. Hun kunngjorde samtidig dette på NBs intranett og skreiv her blant annet:

«I desember meddelte jeg Kulturdepartementet at jeg vil gå av som nasjonalbibliotekar når jeg fylte 67 år» [noe hun gjorde sist julaften, vår anm.]. Hun ønsker å flytte med mannen sin til Stockholm og «vil derfor se om jeg kan kombinere noen siste arbeidsaktive år med å bo der. Kulturdepartementet har tilbudt meg å jobbe med utredningsoppgaver i en halv stilling hos dem, oppgaver jeg kan løse delvis i Stockholm og delvis i Oslo». Hun slutter på NB 1. mars.

Bakkens påstand om at «Nasjonalbibliotekaren må gå» er sannsynlig, blant annet tatt i betraktning kritikken gjennom flere år fra store deler av fagmiljøet, som gjelder flere forhold, og i betraktning mye som er lekket ut om arbeidsmiljøet internt, jamfør den store gjennomtrekken i lederstillingene i NB Oslo, rulla opp av Morgenbladet høsten 2012.

Den sistnevnte artikkelen viser til Marit A. Sombys saklige kritikk i Bibliotekforum.no på samme tidspunkt. Kort fortalt: «- Jeg skulle ,,, ønske at man utvida NBs mandat. I tillegg til «med grunnlag i utvikling av egne tjenester og erfaringer» burde det hete «med grunnlag i bibliotekbransjens behov».

Engerutvalget i fjor var også tydelig opptatt av den begrensa vertikale kommunikasjonen og åpenheten på bibliotekfeltet (det videre arbeidet «krever en organisering som involverer alle parter på en forpliktende og likestilt måte»), sjøl om NB her ikke ble nevnt ved navn. Se blant annet Bibliotekforum.no.

I 2005 ble NBs styre uten forvarsel lagt ned. Marianne Takle, doktor i statsvitenskap og forsker ved NOVA, beskriver det sånn i boka «Det nasjonale nasjonalbiblioteket» (s 123): «…siden den gang har Nasjonalbibliotekaren vært direkte underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Dette førte til at Nasjonalbiblioteket fikk en svært fri stilling i forhold til ABM-utvikling, og kunne etablere tette bånd til ledelsen i departementet». Jf Bakken om Giske osv.

Dette båndet ser etter regjeringsskiftet ut til å være brutt, noe fredagens nyhet sannsynligvis er en understreking av. KD bør nå kunne benytte anledninga til å gjenoppnevne et styre for NB med brei og god representasjon. Samtidig haster det med å etterkomme forslaget/kravet fra miljøet om at fylkesbiblioteka får økt ansvar for fordeling av FOU-midlene. Dette som en begynnelse.

Advertisements
Posted in: Uncategorized