Hva med skolebibliotek når privatskolene slår om seg?

Posted on oktober 8, 2013

0


Den nye norske regjeringa tok ikke privatskoler med i de 8 hovedpunktene i regjeringsplattformen, og i den øvrige teksten heter det kort at «Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet».

Fra skolebibliotekhold er det likevel grunn til å følge nøye med. Og blant annet se hva som skjer og ikke skjer i Sverige. Vi har tidligere skrevet om friskolenes iherdige bibliotekvegring der borte.

Nå går debatten høyt i Dagens Nyheter og i svenske bibliotekfora, etter et innlegg 1. oktober av forskningssjef Gabriel H Sahlgren ved Institute of Economic Affairs i London: ”Stryk kravet på skolbibliotek helt”. Han mener «de flesta studier på området är relativt värdelösa som bevisföring». Sahlgren er også tilknyttet den høyrevennlige tenketanken og forlaget Timbro og har tidligere skrevet en rapport om hvordan få suksess med privatskoler, blant annet ved å «frångå traditionella idéer» og lovpålegg, som skolebibliotek.

To dager seinere svarer Svensk Biblioteksförening kontant: ”Inskärp kravet på bemannade skolbibliotek», der de viser til forsking i USA og Canada som fastslår at særlig skolebibliotek med fagutdanna skolebibliotekar gir bedre resultater i lesetester. Og «Intressant nog kunde man där också visa att skolbiblioteken var särskilt effektiva i att höja lågpresterande elevers resultat».

Advertisements
Posted in: Uncategorized