Roman med biblioteket som hovedperson – og ny bok om bibliotekarstereotypen i populærkulturen

Posted on september 2, 2013

0


Det er hett i Drammens bibliotek lyder en overskrift i Dagsavisen i dag. Det dreier seg om romanen «Mitt liv var et hett bibliotek» som markerer avslutninga på en trilogi av Kristian Klausen. Såvidt vi forstår er Drammen bibliotek, både det gamle og det nye, sjølve «hovedpersonen» i boka. Klausen konkluderer intervjue slik:

– Folkebiblioteket er en siste skanse mot nyliberalisme og dumhet. Informasjonspresset fra internett og skjermmedier, det fragmenterte, det skumlesende – det gjør noe med oss. Boka krever ensomhet over tid, lange strekk med konsentrasjon. Her på biblioteket kan du være alene med bøkene. Oppsøker du biblioteket, oppsøker du en helhet.

Mens lørdag fikk vi i posten ei bok med en mer velkjent (inntil det kjedsommelige) innfallsvinkel til bibliotek og bibliotekarer:
«Bibliotekariestereotypen i populärkulturen» av Richard Ohlsson.

Men vi gir begge en sjanse og håper på bedre lesevær på Østlandet framover.

Advertisements
Posted in: Uncategorized