Stockholm: Liberalere sterkt ut mot bibliotekprivatisering

Posted on mai 15, 2013

0


skilt stockholmFire toppolitikere fra Folkpartiet i Stockholmsregionen gikk i et leserinnlegg i Svenska Dagbladet 14 . mai sterkt imot privat drift av folkebibliotek. Dette vil overraske mange, ettersom partiet gjennom de siste tjue åra jevnlig har styrket sin markedsliberale profil og blant annet tilføyde «Liberalerna» til partinavnet i 1990. Fp har inngått i de borgerlige regjeringsalliansene siden 2006.

Med utgangspunkt i tilstandene i Stockholms nabokommune Nacka, der de fleste bibliotekavdelingene har vært lagt ut på anbud i flere år, sier de fire Folkpartistene blant annet:

«Ett system som fördelar offentliga medel till privatdrivna bibliotek riskerar att styra bort från kvalitet till kvantitet som enda mål, då ersättningarna utgår efter antal utlånade böcker. Något annat ersättningssystem har hittills inte sett dagens ljus. När biblioteken läggs ut på entreprenad riskerar dessutom vinsterna med en sammanhållen biblioteksstruktur att försvinna».

Fp tilhører flertallskoalisjonen også i Nacka, men her har Moderaterna hele 29 av 61 plasser i kommunestyret.

Bloggen Seogså skreiv om utslagene av bibliotekpolitikken i Nacka for to år siden. Da hadde den direkte koplinga mellom utlånsstatistikken og budsjettet ført til surrealistiske ordninger: Lånere fikk slippe overdagspenger mot at de isteden lånte fem nye bøker: «Om du sedan aldrig läser dem eller lämnar tillbaka dem med en gång, det spelar ingen roll”.

Men når det er sagt, bibliotek i Nacka er også Fisksätra bibliotek.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized