Samarbeid nasjonalbibliotek og kulturråd = sant!

Posted on mars 4, 2013

0


Ikke sand i maskineriet i Sverige

Et apropos til dagens lansering av «Kulturutredning 2014», der Engerutvalget blant annet bekymrer seg over at «det har skjedd lite …  i retning av å utvikle ordninger og metoder for systematisk oppfølging av kvalitetsmålet i kulturpolitikken»:

For i dag kom faktisk også nyheten om en samarbeidsavtale mellom det svenske nasjonalbiblioteket (KB) og det svenske Kulturrådet. De samarbeider allerede om flere spørsmål som er helt sentrale for folkebibliotekutviklinga, blant annet litteratur, lesefremming og lokale bibliotekplaner. Vi kan også lese at Kulturrådet «följer det arbete som KB och länsbiblioteken gemensamt utför med att utveckla en modell för kvalitetsutveckling och kunskapsutveckling kring olika utvärderingsmetoder». Det samme gjelder digitalisering i forbindelse med tiltak for lesefremming.

Samtidig henviser de her til en Kultursamverkansmodell, med slagordet «Kulturen närmare medborgarna». Her heter det at «Modellen ger förutsättningar för ett ökat regionalt inflytande och ansvar, bland annat genom att landstingen får besluta hur vissa statliga medel ska fördelas i länen».

Mens Engerutvalget bekymrer seg nettopp over det vertikale samarbeidet på kulturfeltet og i oppsummeringskapitlet blant annet foreslår «at kulturloven utstyres med bestemmelser som gjør den til et aktivt verktøy og som gir kommuner og fylkeskommuner ansvar for å utvikle planstrategier på kulturområdet».

Engerutvalget har ingen henvisninger til dette, men for departementet er det ikke for seint!

Advertisements
Posted in: Uncategorized