– Et verk burde ha maks 20 års opphavsrett

Posted on januar 4, 2013

0


Håkon Wium Lie skriver på Hardware.no om presset på vernetida fra bransjeorganisasjonene, rettighetshaverne, forlag osv. Men samtidig fins det motsatte tendenser, f.eks. Piratpartiet og forretningstidsskriftet The Economist. Her foreslår de blant annet å endre starten på vernetida fra dødåret til publiseringsåret. Dette ville spare oss for mye byråkrati, ikke minst, med tanke på detektivarbeidet rundt en eller flere opphavspersoner, opphavspersoners dødsår osv.

Advertisements
Posted in: Uncategorized