Friskole = fritt for bibliotek?

Posted on januar 2, 2013

1


Sverige ligger, inntil videre, langt «foran» Norge når det gjelder skoleprivatisering; med andre ord innføring av såkalte «friskoler». Et omkved de siste åra har vært at de blant annet har spart inn på skolebibliotek. Det skulle det bli slutt på etter en lovendring for noen år siden, men situasjonen er ikke blitt bedre, melder Sveriges Radio. Av 30 skoler som har fått kritikk av myndighetene for dette, er 29 privatskoler.

Advertisements
Posted in: Uncategorized