Økende bibliotekbruk blant ungdom – og ikke bare til utdanning

Posted on november 5, 2012

0


Ungdom bruker bibliotek, blant annet i Asker

I (det lange) kjølvannet av «Meisingset-debatten» i Aftenposten og på epostlista biblioteknorge presenterer i dag professor Ragnar Audunson ny forsking i et innlegg i Aftenposten. Han viser til pågående forsking ved HiOA og skriver blant annet: «Mer interessant er det at på en rekke av de livs- og aktivitetsområdene der vi søkte å kartlegge nytten av bibliotek, er det en signifikant høyere andel av de yngste brukerne som oppgir å ha hatt nytte av det, sammenlignet med dem som er noe eldre. At de under 30 år har nytte av biblioteket i høyere grad enn eldre med hensyn til å fullføre en formell utdanning, er ikke overraskende. Men det er mye når 40 prosent oppgir at biblioteket – folkebiblioteket, ikke biblioteket ved utdanningsinstitusjonen – har vært nyttig for dem i en slik sammenheng. Hver fjerde bruker under 30 år svarer at biblioteket har vært nyttig for dem med hensyn til å utvikle generell yrkeskompetanse og mer enn hver femte bruker i denne aldersgruppen svarer at biblioteket har vært nyttig i forbindelse med å utføre konkrete arbeidsoppgaver på jobben. En så høy andel som 44 prosent av de yngste oppgir at biblioteket har vært til nytte for dem i forbindelse med studier på fritiden».

Advertisements
Posted in: Uncategorized