Når katalogisatoren svikter

Posted on august 23, 2012

0


I Orlando Furioso (Den rasende Roland) opptrer fabeldyret hippogriff, seinere kjent fra Harry Potterbøkene.

Under den pågående debatten i Aftenposten om viktigheten av bibliotek ved våre høyere læresteder, har bibliotektilhengerne (et ord jeg for få år siden aldri trodde det ble nødvendig å ta i bruk) slått i bordet med ulike verdifulle tjenester og funksjoner et bibliotek har, utenom de elektroniske basene, som professoren fra Molde mener gjør biblioteket overflødig.

Men det går også an å trekke fram negative eksempler i denne debatten, for eksempel tilfeller der kunnskapsorganisatorene har svikta. Og hvilke følger det får; i vårt eksempel en musikkopplevelsesforsinkelse på 270 år:

Inntil nylig, forteller The Observer 15. juli, var den eneste kjente versjonen av Vivaldis opera Orlando Furioso den fra 1727. Men nylig fant man i Biblioteca Nazionale i Torino et ikke signert manuskript fra 1714 som hadde blitt oversett av ettertida fordi katalogisatoren, danske Peter Ryom, oppførte en annen komponist som opphavsmann, nemlig Giovanni Alberto Ristori.

Til Ryoms forsvar må det sies at Ristori i 1713 hadde fått framført en opera med dette navnet, og at Vivaldi bidro med noen innslag til Ristoris verk i en ny versjon året etter. Det var denne Ryom trodde han hadde funnet. Mens dagens bibliotekarer og forskere fastslår at det er et helt nytt manus.

PS1: Det hører (kanskje?) til historia at forskeren som står bak denne oppdagelsen, Federico Maria Sardelli, også er en kjent satiriker i ulike medier – og opphavsmann til tegneseriestripa Il Bibliothecario. Denne åpner alltid med en låner og en vennlig bibliotekar i første rute, men ender opp med de groveste fornærmelser fra bibliotekarens side.

PS2: Den «nye» versjonen av operaen skal gis ut på det franske musikkforlaget Naïve i november.

Advertisements
Posted in: Uncategorized