Sverige: – E-bøker i folkebibliotek krever statlig innsats

Posted on august 10, 2012

0


En fersk svensk masteroppgave, basert på intervjuer med biblioteksjefer med erfaring fra e-bokformidling, konkluderer med at statlig understøtta samordning og sentralisering må til for å oppnå et godt tilbud av e-bøker i folkebibliotek. Med de eksisterende kommersielle ordningene føler ikke biblioteksjefene at de har kontroll over denne delen av tilbudet til publikum.

Masterstudenten ved Högskolan i Borås har intervjua åtte biblioteksjefer med erfaring fra e-bokformidling, særlig i tilknytning til firmaet Elibs relativt omfattende, og omdiskuterte, tilbud til svenske bibliotek gjennom flere år.

Også Sveriges Biblioteksförening har nylig sagt liknende ting, etter at forhandlingene med den svenske forlagsbransjen brøyt sammen. SBF mener at staten bør innføre vederlag for utlån av e-bøker på liknende måte som for papirbøker, jamfør Bibliotekforums oppslag i juli. Dette er også noen av respondentene i masteroppgaven inne på.

Utsiktene er kanskje lyse, da det svenske nasjonalbiblioteket i fjor ga klare signal om at de vil «arbeta med utvecklingen av affärsmodeller och upphovsrättsfrågor för e-boksavtal».

Oppgaven konkluderer også med at biblioteksektoren bør vurdere å «tenke database» når det gjelder e-bokanskaffelser, med referanse til konsortieavtaler for e-tidsskrift i fagbibliotek.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized