DLD, SOPA, ACTA og såntno

Posted on april 11, 2012

0


I en lang og god artikkel (om blant annet de danske «åbne biblioteker») i Bibliotekaren nr. 4 (ennå ikke på nett) beklager bibliotekstudent Veronicha Bergli at viktige debatter ikke fanges opp i bibliotekmiljøet. Eksempelet hennes er Datalagringsdirektivet.  Dette var faktisk oppe et par ganger på lista biblioteknorge, men det kom i alle fall ingen høringsuttalelser fra vår kant, påviser Bergli.

Nå registrerer vi at IFLA, den internasjonale bibliotekforeninga, engasjerer seg i en annen sak som ikke direkte handler om bibliotek, nemlig ACTA. Dette er en opphavsrettsrelatert avtale som indirekte kan få svært alvorlige følger, da den i verste fall kan stoppe hele Internett, slik vi kjenner det (vi skreiv om det første gang i 2010).

Men nå har Stuart Hamilton, IFLAs direktør for Policy & Advocacy, uttalt seg skarpt om dette under en EU-høring: Han mener ACTA kommer i alvorlig konflikt med bibliotekas forpliktelse om å gi folk lik tilgang til informasjon og kultur. Og han innrømmer at bibliotesektoren dessverre ikke kan vise til framgang når det gjelder opphavsrett i den digitale tidsalderen.

Hør og se hele innlegget hans.

Advertisements
Posted in: Uncategorized