– Akademisk publisering bryter sammen

Posted on mars 19, 2012

0


«Academic Publishing Is Broken –  The current system by which academics publish their scientific discoveries is a massive waste of money«.  Dette er tittelen på dagens hovedartikkel i nettutgaven til The Scientist.  I denne svært skarpe, men velformulerte og oversiktlige teksten beskriver Michael P. Taylor, en forsker i geovitenskap fra Bristol, UK, den stadig mer oppsiktsvekkende realiteten at regimet til de store tidsskriftforlaga (som er verdens mest lønnsomme, med mye høyere profitt enn f.eks. Apple),  varer ved, samtidig som det nå blir stadig tydeligere at Open Access på alle måter er den beste løsninga for alle parter. Som f.eks. for forskinga generelt, fordi mer åpen kunnskap skaper enda mer forsking. Og f.eks. for publikum ellers som knapt har noen tilgang i dag. Alt i alt, for samfunnet som helhet.

Ser vi på forskingas egne utgifter etter den ene eller andre modellen, og bibliotekenes tilsvarende abonnementsbudsjetter, vil et gjennomført Open Access-regime koste bare en åttendedel av dagens forlagsdikterte system, sier Taylor.

Men, skriver han, nå skjer det to ting. For det første øker OA-andelen av den samla publiseringa og for det andre gjør de stadig økende tidsskriftprisene at kundene faller bort. Paradoksalt nok kan vi bare håpe på at prisene fortsetter å øke, så kommer det nødvendige skiftet fortere.

Advertisements
Posted in: Uncategorized