Bråk i Bergen

Posted on mars 18, 2012

2


Dagens overskrift i Bergensavisen (BA):  Mann vasket håret på bibliotek-do. – Jeg satt i kjelleren på biblioteket og leste aviser. Så kom det plutselig noen lyder fra herretoalettet, begynner Johanne Magnus. Det viste seg at en mann hadde tatt i bruk biblioteket som sitt eget private bad. Nå drev han og vasket håret. – Og han nektet å komme ut, sier Magnus. Sitat slutt.

Biblioteket tilkalte vektere.

De som til nå har kommentert saken i BA lar seg ikke opprøre i samme grad som J. Magnus. En av dem skriver at «Dette er for smålig av biblioteket. Det er jo allment kjent at bibliotekarer kommer fra småborgelige hjem, som ofte griner litt på nesen».

I USA, der fattigdoms- og husløsproblemet er mye større enn her, kom det for to år siden ut ei bok Public Library Services for the Poor. Forfatterne, som har bakgrunn fra St. Louis, en av de virkelig kriseramma storbyene, konkluderer med at biblioteket ikke bør yte ”nonlibrary services” som mat, dusj og tak over hodet, da dette vil gå ut over bibliotektjenestene. Men biblioteket må samarbeide nært med dem som gir slike tjenester og kunne vise brukerne dit.

Forfatterne er opptatt av at biblioteket må slutte bare å stille ting passivt ”til disposisjon” (jamfør biblioteklova, § 1) . Denne sterke bibliotektradisjonen er laga for folk fra middelklassen med utdanning og høy sjølfølelse, sier de.

Lik etter anmeldte jeg ei engelsk bok med et liknende tema: ”Public Libraries and Social Justice». Forfatterne av denne mener at folkebiblioteka bør nedprioritere de ulike krava de setter til seg sjøl om å være komplette og perfekte (”the concepts of excellence”) og erstatte dette med krav til likhet og empati. De mener vektlegginga ved rekruttering av personale må gå fra spisskompetanse og teknologi til sosiale evner. Folkebibliotekaren må bli mindre ekspert og mer tilrettelegger (”facilitator”). Og dette ikke ”bare” for at de fattige og utstøtte skal få ”sitt”, men for at hele biblioteket og alle brukerne skal få mer relevante tjenester.

Kanskje noe å ta i betraktning når vi nå skal skrive våre høringssvar til revisjon av den nevnte biblioteklova?

Advertisements
Posted in: Uncategorized