Åpent byråkrati (nytt fra SE)

Posted on mars 13, 2012

0


Under sin nye ledelse kan det se ut som at det svenske nasjonalbiblioteket setter seg som mål å bli en foregangsinstitusjon når det gjelder åpenhet innen statlig byråkrati. Ett eksempel er de mange ekspertgruppene og den nye innflytelsesstrukturen, som vi skreiv om i februar. Og i dag ser vi at ei av disse gruppene, nemlig expertgruppen för utvärdering och kvalitetsutveckling, ikke bare blir solid presentert på «samverkan-bloggen» deres, men at vi vil kunne følge møtene deres via RSS-feeds.

Advertisements
Posted in: Uncategorized