Egner i 100: – Som godteri og brus

Posted on februar 13, 2012

0


Mens Nasjonalbiblioteket, landets nye kanoniseringsmaskin, feirer Thorbjørn Egner, sier Karin Sveen i Dag og Tid (foreløpig bare på papir) at hun «høyrer ikkje til mellom dei som skal feira lesebøkene hans. Sjølv hadde eg Nordahl Rolfsens lese­bok dei fyrste åra på folkesku­len, og utan den boka hadde eg ikkje alt som tiåring vorte kjend med Wergeland og Bjørnson, Ibsen, Aasen og Garborg, heller ikkje sagaane, eventyra og fol­kevisene, alt illustrert av landets fremste kunstnarar. No vert slikt rekna som keisamt og gamal­dags, med det som følgje at ein slepp å streva med teksten og tola strevet. Då Nordahl Rolfsen i femte klasse vart bytt ut med leseboka til Thorbjørn Egner, stal eg Rolfsen med meg heim. På skulen skulle ei morosam tid ta til, med Ola-Ola på Heia og snåle dyr i Hakkebakkeskogen. Fortel­jingane gleid ned som godteri og brus, det var barnetime heile veka. Kjensla av å læra noko for­svann, der vi segla over boksidene som papirfly og landa i den kose­lege famnen til Bamse Brakar».

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized