Stat og kommuner: Bruk biblioteket i integreringa!

Posted on januar 28, 2012

0


Forsking.no intervjuer forsker Svanhild Aabø 27. februar. Noen smakebiter:

– Mulighetene mangfoldet av bibliotekbrukere gir, må utnyttes bedre av myndighetene for å styrke den sosiale inkluderingen. Biblioteket er billig, det finnes i alle kommuner og det er tilgjengelig for alle.

– Vi tror at folkebibliotekene kan fange opp folk som er i ferd med å bli marginalisert.

– Det er store sosio-økonomiske forskjeller mellom folk som primært låner på biblioteket og folk som bare bruker biblioteket.

Advertisements
Posted in: Uncategorized