Sponsing av nasjonalbibliotek

Posted on august 24, 2011

1


Kungliga biblioteket, det svenske nasjonalbiblioteket, vekker oppsikt i disse dager, da de varsler framtidig satsing på private sponsorer for å finansiere blant annet digitalisering av Selma Lagerlöfs verk og et professorat i bokhistorie. For å komme igang arrangerer biblioteket en «giverkonferanse» 14. september, der et utvalg «förmögna svenskar med bok- och biblioteksintresse» er invitert.

Det konservative Svenska Dagbladet spør bibliotekets «kommunikasjonssjef» om det ikke fins problem med sponsing, og får følgende oppsiktsvekkende svar: – Jo, särskilt när näringslivet är sponsorer eftersom KB då måste göra en motprestation. Det skulle kunna vara att erbjuda ensamrätt till ett material under en viss tid«.

Jonas Lundgren fra Vänsterpartiet (SVs søsterparti) repliserte i går på den «sosiale nyhetskanalen» Newsmill: «Det allvarliga i detta är egentligen inte själva sponsringen som sådan, även om jag personligen tycker att även den är problematisk, utan det allvarliga är att detta alltså handlar om en institution som har hand om vår gemensamma egendom i form av vår historia och våra historiska dokument. … Detta gör det extra allvarligt om vissa personer eller företag skulle ges större tillgång till denna information än någon annan eller om vissa personer eller företag har den finansiella makten över vår gemensamma historia».

Og han har nok et poeng: «Speciellt om bidragen rör sig om engångsbelopp är det problematiskt eftersom en solid finansiering är nyckeln till att kunna ha en kontinuitet … Biblioteken är samhällsnyttiga institutioner som det är farligt att experimentera med«.

Svenska Dagbladet antyder enda et motsetningsforhold, der de riktignok ikke står på og avkrever svar: «KB är ju både myndighet och nationalbibliotek«.

Men denne påminnelsen er ikke uvesentlig, ikke minst for oss i Norge, da bibliotekfeltets organisering på statlig nivå nå er blitt til forveksling likt i våre to land. Det norske Nasjonalbiblioteket har ikke signalisert planer om sponsing, men er i full gang med OPS, offentlig-privat samarbeid, når det gjelder skanning av avisers eldre utgaver. En modell der framdriften vil avhenge av den enkelte avisas økonomi.

(Våre uthevinger)

Advertisements
Posted in: Uncategorized