22.7. og biblioteka

Posted on august 17, 2011

0


Fritt Ord har utlyst femten millioner til «prosjekter som i ulike medieformer kan bidra til kunnskap og bredere debatt omkring terroranslagene – menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser av disse». Det dreier seg om «initiativer fra enkeltpersoner og grupper blant unge mennesker opp til 30 år» og det heter at «Samarbeidspartnere kan eksempelvis være lærere, skoler, lag og organisasjoner, bibliotek, litteratur- og kulturhus».

Det er grunn til å minne om at bibliotek har gjort vesentlige innsatser i krisesituasjoner tidligere. Etter Katarina-orkanen i det sørøstlige USA var de helt vesentlige som både steder å være og kommunikasjonssentraler for flomflyktninger og pårørende og savna. Også etter 9/11 gjorde de en innsats, jamfør dette tilbakeblikket på Wayback Machine. Inspirasjon kan kanskje også hentes her.

Advertisements
Posted in: Uncategorized