«I Finland låner de bøker på biblioteket, for å si det sånn»

Posted on juni 30, 2011

2


Klassekampen kjører i sommer»varmen» skoledebatt med PISA og hele hurven, i dag med ei forside og dobbeltside om «Norge i motsatt retning av den finske: Lærer ikke av skolevinneren». De intervjuer førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, Rune Hausstätter, som har publisert flere internasjonale vitenskapelige artikler på forholdet mellom finsk og norsk skole, og har også deltatt i evalueringen av spesialundervisningen under Kunnskapsløftet i regi av Utdanningsdirektoratet.

Det handler om hvordan skolen i Finland har prestert å heve de svake elevene – ikke ved differensiering, men ved tilleggsundervisning etter normal skoletid, noe som også reduserer stigmatiseringa. Hausstätter konstaterer også at Finland driver «gammeldags» undervisning, i motsetning til Norge som har et stadig økt fokus på bruk av data og internett i skolen.  Han avslutter lakonisk: «Dataferdigheter er ikke så viktig i den finske skolen. I Finland låner de bøker på biblioteket, for å si det sånn.»

Og apropos Finland og bibliotek, les i Bibliotekforum om De finske bibliotekkampanjene på 1990-tallet.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized