Private nettverk for e-boklån

Posted on februar 24, 2011

0


Avisa The Guardian skriver 16. februar om følgene av restriksjonene på bruk av e-bøker, det at man bl.a. ikke kan låne dem bort. Den største av tilbyderne, Amazon/Kindle, har nylig lempa litt på reglene og tillatt utlån én gang, begrensa til to uker, noe som har avfødt (minst) to nettverk, henholdsvis Lendle og Booklending.com, der man melder på egne e-bøker og får oversikt over de andre medlemmenes, med anledning til å bestille lån. Dette kan sjølsagt uroe bokbransjen, men i formildende retning har disse utlånsformidlerne også lagt inn en «kjøpeknapp» til Kindle Store, som har ført til flere bokkjøp enn lån, sies det.

Med dette utgangspunktet har den årvåkne Jan Szczepanski på den svenske epostlista Biblist starta en debatt (gå til «Lendle en bok») om bibliotekets posisjon i Dette Store Spillet. Én påstand er at «biblioteken står vid sidan om och kan bara titta på». En annen ble uttrykt på denne måten i går av Clara Nyström:

«Vi måste väl bli bättre på att förklara varför det är viktigt med fria lån, av alla typer av media mellan biblioteken. Jag tror inte att de flesta vet hur fjärrlån fungerar, många av våra låntagare tycks tro att finns det inte på vårt bibliotek går det inte att få tag i (och med e-tidskrifter stämmer ju det olyckligtvis) och om man förklarar blir de imponerade. Biblioteken måste se till att e-medier behandlas som andra medier, vi kan börja med att övertyga oss själva om det».

I stil med ledelsen i Svensk Biblioteksförening, slik vi gjenga dem i går.

Advertisements
Posted in: Uncategorized