Klar tale om e-bøker og bibliotek

Posted on februar 23, 2011

1


I sitt eget tidsskrift Biblioteksbladet nr. 1 (pdf, side 22) gir Inga Lundén og Niclas Lindberg, henholdsvis leder og generalsekretær i Svensk Biblioteksförening, sterke signal om hva de på vegne av svenske bibliotek vil kreve av bokbransjen såvel som myndighetene når det gjelder e-bøker. Uttalelsene må ses på bakgrunn av litteraturutredninga som kulturministeren har satt igang, og som er sagt også å skulle ta for seg bibliotekspørsmål av denne typen.

Samtidig som SB-lederne er befriende tydelige, forsøker de her å fastlegge prinsipper som opplagt vil provosere. De skriver blant annet: «Med informationsfriheten som utgångspunkt är det inte hållbart med en ordning där någon annan än biblioteket självt avgör vad av utgivningen som ska köpas in eller där man tvingas sätta tak för hur många gånger en e-bok kan lånas ut. Idag kan biblioteken bara köpa in de e-bokstitlar som förlagen godkänt för utlåning. Smaka på den formuleringen – godkänt för utlåning. Rimmar illa med informationsfrihet och hamnar obehagligt nära ordet censur. Och smaka på ordet ”utlåningstak” – dvs att biblioteksanvändarna förvägras möjligheten att låna en e-bok fast den finns, för att biblioteket slagit i ersättningstaket».

Samtidig innser de «att det finns andra perspektiv också och är beredda att både lyssna och diskutera för att nå samsyn på problem och lösningar». Og de har tro på at «Litteraturutredningen kan, tillsammans med andra aktörer, bidra till att presentera en lösning som bejakar upphovsrätten, informationsfriheten och den fria utlåningsrätten. Det har gått när det gäller de fysiska böckerna, där även staten är med och tar sitt ansvar. Det måste gå även när det gäller e-böckerna. Allt annat är otänkbart».

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized