Bibliotekløft – i 2012?

Posted on oktober 13, 2010

0


På NBFs nettsted hadde vi i år, som vanlig, omtale av kulturbudsjettet, rett nok ikke så grundig denne gangen, da det var fint lite å skrive om; de såkalte ”detaljene” (les: det meste under 100 mill) blir fra nå av overlatt til tildelingsbreva og til Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet sine skjønn. Men såpass ble sagt og skrevet at blant annet bibliotekforeninga sin leder, Svein Arne Tinnesand, mente at det heller ikke i 2011 blir noe bibliotekløft.

Ved første øyekast blir man heller ikke spesielt oppløfta av nettutgaven til tidsskriftet ”Byggmesteren” (som vi med respekt å melde sjelden griper til, verken for å bli oppløfta eller det motsatte). Der de må hilse fra administrasjonsminister Rigmor Aasrud og melde at rett nok inneholder budsjettkapitlet hennes en ekstra pott (112,6 millioner) for å reparere taket på Slottet i Oslo, men å ”bygge om slottets stall til bibliotek, kontor og lager for 400 millioner kroner, blir det imidlertid ikke noe av i denne omgang”. Men her ligger likevel håpet om et bibliotekløft – i 2012.

Advertisements
Posted in: Uncategorized